Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Mehatronika
Nosaukums Ugunsdzēšamo aparātu korpusu metināsānas iekārtas automatizācija
Nosaukums angļu valodā Fire extinguisher hull welding machine automation
Struktūrvienība 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts
Darba vadītājs N.Mozga
Recenzents A.Fiļipovs
Anotācija Bakalaura darba ar projekta daļu mērķis ir izstrādāt automatizētas ugunsdzēšamo aparātu korpusu metināšanas iekārtas projektu, balstoties uz optimāliem risinājumiem gan no konstruktīvā, gan ekonomiskā viedokļa. Iekārta tiek projektēta ar mērķi uzlabot gatavās produkcijas kvalitāti, palielināt saražotās produkcijas apjomu un atvieglot operatora darbu. Darba pirmajā nodaļā izstrādāta iekārtas kinemātiskā shēma kā arī aprakstīta tās darbība un priekšrocības salīdzinājumā ar citiem variantiem. Otrajā nodaļā apskatīta iekārtas pneimatiskā sistēma un atsevišķo komponenšu izvēle. Trešā nodaļa veltīta iekārtas elektriskajai shēmai un tās komponentēm. Ceturtajā nodaļā veikti uzdevumi iekārtas vadības programmas izstrādāšanai. Piektajā nodaļā veikti aprēķini dažu no iekārtas komponenšu izvēles pamatošanai. Sestajā nodaļā parādīts kāpēc šādu iekārtu ir izdevīgi projektēt un, visbeidzot, septītajā un astotajā nodaļā aprakstīti jautājumi par darba un vides aizsardzību. Rezultātā veiksmīgi iegūts automātiskas metināšanas iekārtas projekts ar paskaidrojumiem un pamatojumiem no dažādām inženierzinātņu sfērām. Automatizētā iekārta sametina attiecīgo detaļu daudz ātrāk nekā cilvēks ar roku darbu, līdz ar to iespējams saražot vairāk produkciju, kā arī no kvalitātes veidošanās izslēgts cilvēciskais faktors. Bakalaura darba ar projekta daļu aprakstošā daļa sastāv no 60 lpp, tajā ir 22 attēli, 9 tabulas un 1 pielikums. Grafiskā daļa sastāv no viena kopsalikuma rasējuma, diviem kopsalikuma vienību rasējumiem un 7 atsevišķu detaļu rasējumiem.
Atslēgas vārdi Bakalaura darba, automatizācija, produkcija, iekārta, inženierzinātne
Atslēgas vārdi angļu valodā Bachelor project, automatization, production, machine
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2017 23:26:18