Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Informāciju tehnoloģiju nozares uzņēmuma attīstības projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Development of Company in Information Technologies Industry"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg. oec., lekt. L. Tīse
Recenzents Dr.oec., doc. N.Semjonova
Anotācija Diplomprojekta autors ir Lauris Podnieks. Diplomprojekta tēma: Informāciju tehnoloģiju nozares uzņēmuma attīstības projekts. Diplomprojekts sastāv no 3 daļām – analītiskās, aprēķinu un tehnoloģiskās daļas. Pirmajā daļā sniegts uzņēmuma SIA „Files.fm” darbības apraksts, aprakstīta nozare, kurā uzņēmums darbojas, aplūkota uzņēmuma organizatoriskā shēma, sniegts piedāvāto produktu un pakalpojumu raksturojums un aprakstīti uzņēmuma ilgtermiņā mērķi. Šajā daļā veiktas arī sekojošās analīzes – patērētāju un mērķa tirgus analīze, konkurentu analīze un SVID analīze. Pirmās daļas beigās noteikti problēmjautājumi, kas tiek risināti nākamajās darba daļās – produktu „Failu ielādes forma mājaslapām” un „Failu veikali” komercialāzija un uzņēmuma personāla angļu valodas zināšanu līmenis. Otrajā darba daļā tiek piedāvātas autora idejas izvirzīto problēmjautājumu risināšanai. Tehnoloģiskajā daļā tiek apskatīti produkta „Failu ielādes forma mājaslapām” komercializācijas projekta vairāki finanšu prognožu scenāriji. Diplomprojekta nobeigumā tiek sniegti secinājumi un piedāvāti autora priekšlikumi tālāka uzņēmuma darbībai. Diplomprojekta kopējais apjoms ir 73 lpp., neskaitot pielikumus. Diplomprojekts ietver 57 tabulas, 18 attēlus un 5 formulas.
Atslēgas vārdi Informāciju, tehnoloģiju, nozares, uzņēmuma, attīstības, projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project, on, Development, of, Company, in, Information, Technologies, Industry
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 27.12.2016 16:07:04