Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides investīcijām un attīstībai”
Nosaukums angļu valodā “Corporate Income Tax Incentives for Investments and Development”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs V.Gromule
Recenzents I.Šņucins, LR Finanšu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks, Mg.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides investīcijām un attīstībai”. Latvija, pārsvarā dominē mazie un vidējie uzņēmumi, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai valsts nodokļu politika balstītos uz uzņēmējdarbības atbalstu un investīciju piesaisti, jo tieši mazajiem uzņēmumiem ir grūti iegūt finansējumu turpmākai attīstībai. Darba mērķis ir novērtēt Latvijā un Igaunijā 2016.gadā pastāvošās UIN atlaides un to nozīmi uzņēmumu attīstībā, lai varētu izstrādāt priekšlikumus esošās nodokļu politikas maiņai. 2016.g. notika aktuālas diskusijas par Igaunijas reinvestētās peļņas nodokļa atvieglojuma ieviešanu Latvijā, tāpēc darbā ir apkopoti 2016.g. spēkā esošie UIN atvieglojumi, analizētas Latvijas un Igaunijas nodokļu sistēmas pasaules līmeņa ekonomiskajos pētījumos, tas darīts ar mērķi, lai apzinātu valdības vietējiem uzņēmējiem piedāvātās attīstības iespējas, salīdzinātu to efektivitāti ar Igaunijas reinvestētās peļņas 0% likmi. Darba veikšanai tika uzstādīti mērķi: izpētīt un salīdzināt nodokļu likumdošanu attiecībā uz investīciju piesaisti Latvijā un Igaunijā, izanalizēt izglītības faktora nozīmi investīciju piesaistē, salīdzināt Latvijas un Igaunijas ekonomiskās attīstības rādītājus, veikt aprēķinus, lai izstrādātu secinājumus un priekšlikumus tēmas ietvaros. Maģistra darba noslēgumā izveidoti secinājumi un priekšlikumi, apstiprināta darba izvirzītā hipotēze: uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumi ir stimuls investīciju veikšanai Latvijā. Darbs veidots uz 92 lappusēm, tas satur 14 attēlus un 14 tabulas, darbam netiek pievienoti pielikumi. Apkopotā informācija ir izmantojama par pamatu turpmākiem pētījumiem.
Atslēgas vārdi UIN, investīcijas, nodokļi, atvieglojumi,
Atslēgas vārdi angļu valodā CIT, investment, tax incentives
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 27.12.2016 12:43:14