Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas procedūras „Tranzīts” piemērošanas un kontroles analīze Daugavpils preču stacijas MKP 0816”
Nosaukums angļu valodā „Analysis of Application and Control of Customs Procedure "Transit” at the Customs Control Point 0816 of Daugavpils Freight Station”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura tēma ir “Muitas procedūras „Tranzīts” piemērošana un kontroles analīze Daugavpils preču stacijas MKP 0816”. Tranzīta procedūra ir galvenā piemērojama muitas procedūra Latvijas dzelzceļā, it īpaši Daugavpils preču stacijas MKP 0816, jo pārsvarā kravu pārvadā caur MKP uz ostām vai uz robežām, tāpēc izvēlēta bakalaura darba tēma ir nozīmīga un aktuāla, aplūkojot muitas procedūras - tranzīts izmaiņas pēdējos gados. Darba mērķis ir izpētīt muitas procedūras “Tranzīts” piemērošanu un kontroli Daugavpils preču stacijas MKP 0816, aplūkot cēloņus, kas ietekmēja un tranzīta izmaiņām. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi tika noteikti sekojoši uzdevumi: 1) aprakstīt muitas procedūras- tranzīts piemērošanu Daugavpils preču stacijā; 2) aprakstīt muitas kontroles veikšanu gan dzelzceļa transportam, gan autotransportam MKP 0816; 3) aplūkot tranzītā procedūras kvantitatīvas izmaiņas; 4) minēt cēloņus, kas ietekmēja tranzīta izmaiņām Darbā pirmā daļā ir sniegta informācija par tranzīta procedūras reglamentējošiem normatīviem aktiem. Otrā daļā tika aplūkoti transporta veidi, ar kurām Latvijā pārvadā kravas. Tiek minēti katra transporta veida trūkumi un priekšrocības. Trešajā daļā tika veikta Daugavpils preču stacijas MKP 0816 tranzīta procedūras piemērošanas un kontroles analīze gan dzelzceļa transportam, gan autotransportam. Tika pamatota Daugavpils preču stacijas MKP 0816 rekonstrukcijas aktualitāte Darba saturs izklāstīts 55 lapaspusēs, kuras ietver 8 attēlus, 2 tabulas, pievienoti 2 pielikumi, izmantotās literatūras sarakstā 54 vienības.
Atslēgas vārdi Muitas procedūras „Tranzīts”
Atslēgas vārdi angļu valodā Procedures of Customs in „Transit’’
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 27.12.2016 11:05:36