Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Debitoru pārvaldības sistēmas efektivitātes paaugstināšana
Nosaukums angļu valodā Debtor Management System Efficiency Improvement
Autors Gatis Graudužis
Struktūrvienība 02600 RTU Liepājas filiāle
Darba vadītājs Mg.oec. Jānis Mežiels
Recenzents Doc.(prakt.), Mg.oec. Ilona Ezera
Anotācija Anotācija Darba autors: Gatis Graudužis. Darba tēma: Debitoru pārvaldības sistēmas efektivitātes paaugstināšana. Darba veids: Diplomprojekts. Studiju programma: Uzņēmējdarbība un vadīšana. Darba zinātniskais vadītājs: RTU pr.doc., M.oec. Jānis Mežiels. Diplomprojektā tiek analizēti cilvēku uzvedības aspekti, debitoru paradumi, parādu apjomi, veikti aprēķini uzlabojumu ieviešanai, kā arī prognozēts parādnieku parādu apjoms. Darba mērķis ir atrast veidus kā efektivizēt debitoru pārvaldības sistēmu Latvenergo koncernā, - samazinot parādnieku skaitu un parādu apjomu. Darba uzdevumi ir identificēt problēmas nozarē un izanalizēt to cēloņus; uzlabot parāda piedziņas procesus; minimizēt riskus, kas saistīti ar nākotnes parāda rašanās iespējamību; atrast labāko veidu, kā samazināt parādnieku skaitu un parāda apjomu uzņēmumā; izanalizēt uzņēmuma finanšu rādītājus, patērētāju kultūru Latvijā un attieksmi pret parādu piedziņas uzņēmumiem; noteikt parādnieku apjomu skaitliskā un naudas izteiksmē. Darbs sastāv no 3 daļām: 1.daļā tiek atspoguļota informācija par pašu uzņēmumu, debitoru parādu lielumiem, cilvēku psiholoģiskiem aspektiem un to ietekmi uz rīcības motīviem, veikta analīze par esošo parādu struktūru un nepieciešamajiem uzlabojumiem. 2.daļā tiek veikti aprēkini par 1.daļā pētīto un izdarītajiem secinājumiem. Tiek aprēķināts ekoomiskais ieguvums no parādu cedēšanas, mazākas noslodzes juristiem tieslietu gadījumā, kā arī veikti aprēķini un ekonomiskais ieguvums no viedo un priekšapmaksas skaitītāju ieviešanas, aprēķināti zaudējumi no parādu apjomiem. Tāpat tiek aprēķināts ieguvums no parādu piedziņas shēmas uzlabojumu ieviešanas. 3.daļā tiek uzstādīts uzdevums prognozēt parāda apjomus nākamajm periodam un izvēlēts paņēmiens pēc kura notiks prognozēšana, izvēloties modeli pēc dotajiem datiem par parādu lielumu. Tiek parādīts aprēķina veikšanas process ar excel programmu un „regression” rīku. Rezultātā ir izstrādāti vairāki priekšlikumi un veikts aprēķins, cik uzņēmumam izmaksātu uzlabojumu ieviešana un cik ilgā laikā investīcijas atmaksātos, kā arī kāds būtu ekonomiskais ieguvums īstenojot kādus no apkopotajiem priekšlikumiem. Darbs kopumā sastāv no 82 lappusēm, tajā iekļautas 16 tabulas, 28 attēli un izmantoti 34 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi debitori, elektroenerģija, viedie un priekšapmaksas skaitītāji
Atslēgas vārdi angļu valodā debtors, electricity, smart and prepaid meters
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 26.12.2016 18:45:19