Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pilnveidošana”
Nosaukums angļu valodā “Improvement of Personal Income Tax”
Autors Uģis Veidemanis
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs M.Jurušs
Recenzents V.Andrejeva, RTU Muitas un nodokļu katedras asociētā profesore, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma: „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pilnveidošana”. Maģistra darba mērķis: veicot Iedzīvotāju ienākuma nodokļa regulējuma analīzi konstatēt esošās problēmas un piedāvāt iespējamos risinājumus problēmu likvidēšanai. Maģistra darba sastāv no ievada, trīs daļām, aprakstošās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā daļa sniegta informācija par nodokļa būtību. Nodokļa būtību, nodokļa likmē un iespējamiem nodokļa maksāšanas režīmiem, kādus iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji var piemērot saviem ienākumiem. Nodokļa aprēķināšanas kārtību – kādos gadījumos tiek aprēķināts nodoklis avansa kārtībā un kādos gadījumos tas tiek aprēķināts rezumējošā kārtībā pēc nodokļa maksātāja iesniegtajām deklarācijām. Otrajā daļa tiek apskatīta teorētiskā bāza progresīvajiem nodokļiem. Kā arī progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieviešanas iespējas Latvijas Republikā. Trešajā daļa tiek analizētas diferencētā neapliekamā minimuma ietekme uz iedzīvotāju ienākuma nodokli un izvirzīti praktiski risinājumi iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas uzlabošanai. Maģistra darba noslēguma daļa ir veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Maģistra darbā ir izmantota zinātniskā literatūrā, mācību literatūra, Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, interneta resursi, Valsts ieņēmumu dienesta informatīvie un metodiskie materiāli. Maģistra darba apjoms 74 lapas, 3 formulas, 17 tabulas, 1 attēls un 42 literatūras un interneta avoti.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Personal Income Tax
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 21.12.2016 15:23:11