Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu administrācijas darbības ēnu ekonomikas apkarošanā”
Nosaukums angļu valodā “Activities of Tax Administration to Reduce the Shadow Economic”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.Jurušs
Recenzents V.Gromule, AS „Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja, Dr.sc.ing.
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Nodokļu administrācijas darbības ēnu ekonomikas apkarošanā”. Ēnu ekonomikas apkarošana ir sarežģīts un laikietilpīgs process, līdz ar to šī problēma ir aktuāla vienmēr. Nodokļu maksātāji izmanto dažādus paņēmienus, lai samazinātu nodokļu maksājumus valsts budžetā, kas rada negatīvas sekas valsts ekonomikā. Samazinās valdības piešķirtā finansējuma apjoms sabiedrībai svarīgām un nepieciešamām jomām: izglītībai, veselībai, zinātnei, aizsardzībai, kultūrai u.c. Ēnu ekonomikas samazināšana līdz minimumam ir iespējama tikai mainot un uzlabojot esošos procesus Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) un citu valsts pārvades iestāžu darbībā, kā arī veicot izmaiņas normatīvo aktu prasībās. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus VID darbības pilnveidošanai, lai samazinātu ēnu ekonomiku. Pētījuma objekts ir ēnu ekonomikas apkarošanas iespējas Latvijā, it īpaši krāpšanās ar PVN samazināšana. Pētījuma priekšmets ir ēnu ekonomikas lielais apjoms, kuru veido uzņēmēji, negodprātīgi optimizējot nodokļus un rīkojoties pretstatā atļautajiem likumiem un noteiktajām normām, kā arī nodokļu sistēmas un likumdošanas sistēmas nepilnības un nodokļu kontroles darba pilnveidošanas nepieciešamība. Darba pirmajā daļā apskatīts ēnu ekonomikas apjoms Latvijā, VID darbības rezultāti ēnu ekonomikas apkarošanā, it īpaši PVN plaisas samazināšanā, kā arī izskatītas iespējas stingrāku sodu piemērošanai par darbību ēnu ekonomikā. Otrajā daļā aplūkoti ēnu ekonomikas apkarošanas teorētiskie aspekti, tajā skaitā, nodokļu kontroles funkcija un krāpšanās ar PVN efektīvāka apkarošana, aplūkojot citu valstu pieredzi. Trešajā daļā aplūkots VID paveiktais ēnu ekonomikas apkarošanā un VID nākotnes ieceres ēnu ekonomikas samazināšanā. Trešajā daļā arī izstrādāti un apkopti dažādi ieteikumi VID darbības uzlabošanai un ēnu ekonomikas samazināšanai. Darba teorētiskā vērtība ir saistīta ar autores apkopoto un analizēto informāciju par ēnu ekonomikas apjomu Latvijā, kā arī priekšlikumu izstrāde, kuru realizēšanas rezultātā tiks samazināta ēnu ekonomika un palielināts iekasēto nodokļu apjoms valsts budžetā. Darba kopējais apjoms ir 72 lappuses, neskaitot pielikumus. Darbs sastāv no ievada, trīs galvenajām izklāsta daļām, kas sadalītas 7 apakšnodaļās, secinājumiem, priekšlikumiem, literatūras saraksta un 5 pielikumiem. Darbā iekļauti 8 attēli un 6 tabulas, kas paskaidro un ilustratīvi demonstrē darba saturu. Darba izstrādei izmantoti 30 dažādi literatūras avoti.
Atslēgas vārdi ēnu ekonomika, nodokļu kontrole
Atslēgas vārdi angļu valodā shadow economic, tax control
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 21.12.2016 13:11:44