Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nekustamā īpašuma nodokļa analīze un sistēmas pilnveidošana”
Nosaukums angļu valodā “Analysis and System Improvement of Real Estate Tax”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs V.Andrējeva
Recenzents M.Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras docents, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba “Nekustamā īpašuma nodokļa analīze un sistēmas pilnveidošana” mērķis ir apkopot informāciju par pašvaldību piešķirtajiem atvieglojumiem un, izmantojot citu valstu pieredzi, izstrādāt priekšlikumus taisnīgākas un efektīvākas nodokļu sistēmas izveidei. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Maģistra darba pirmajā daļā tiek aplūkots nekustamā īpašuma nodoklis, tā būtība, funkcijas un administrēšana Latvijas Republikā. Otrajā daļā autore apskata Rīgas, Jelgavas, Valmieras un Garkalnes novada pašvaldību piešķirtos atvieglojumus attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un tādu valstu kā Zviedrija, Dānija, Norvēģija un Somija pieredzi nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā. Trešajā daļā tiek apkopotas ar nekustamā īpašuma nodokli saistītās problēmas un izstrādāti priekšlikumi to novēršanā. Maģistra darba noslēguma daļā tiek apkopoti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Darba izstrādē par pētījuma avotiem izmantota zinātniskā literatūra, zinātnisko pētījumu un publikāciju un analīžu dati, kā arī Latvijas Republikas izdotie normatīvie akti, Zemes dienesta publiski pieejamie dati, Latvijas un ārvalstu autoru grāmatas, Latvijas Republikas Finanšu ministrijas, Eurostat dati un publiski pieejamie elektroniskie resursi. Maģistra darba teorētiskā un praktiskā vērtība ir apkopotie dati, aprēķinātie rādītāji un izstrādātie secinājumi un priekšlikumi, kurus var izmantot tālākajā nekustamā īpašuma nodokļa izpētē un sistēmas uzlabošanā. Diplomdarba kopējais apjoms ir 73 lappuses. Darbā ietvertas 4 tabulas un 12 attēli. Darba izstrādē tika izmantoti 57 avoti.
Atslēgas vārdi nekustamā īpašuma nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā property tax, real estate tax
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 21.12.2016 03:20:33