Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Komercbanku sadarbība ar Valsts ieņēmumu dienestu cīņā pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas”
Nosaukums angļu valodā “Cooperation between Banks and State Revenue Service on Fight with Tax Evasion”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs M.Pētersone
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents, Mg.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Komercbanku sadarbība ar Valsts ieņēmumu dienestu cīņā pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas”. Maģistra darba autore - Rīga Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Muitas un nodokļu katedras, Muitas un nodokļu administrēšanas maģistra studiju programmas studente Santa Dūda. Tēma tika izvēlēta, jo izvairīšanās no nodokļu nomaksas Latvijā vēl aizvien ir ļoti aktuāla problēma, un no tās izriet aizvien jaunas problēmas, kas nelabvēlīgi ietekmē ekonomiku. Lai problēmu risinātu, 2016. gadā stājās spēkā izmaiņas likumā Par nodokļiem un nodevām, kas paredz jaunu kārtību aizdomīgu finanšu darījumu apstrādē. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, tas sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 72 lappuses, tajā iekļauti 9 attēli un 3 tabulas. Maģistra darba izstrādei tika izmantoti Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, statistiskie dati, zinātniskās publikācijas, kā arī internetā pieejamie resursi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus, lai uzlabotu informācijas apmaiņu starp komercbankām un Valsts ieņēmumu dienestu, tādējādi mazinot iespēju izvairīties no nodokļu nomaksas. Lai to sasniegtu, tika uzstādīti šādi uzdevumi: 1. analizēt komercbanku darba metodes un sadarbību ar valsts iestādēm noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un izvairīšanās no nodokļu nomaksas novēršanā; 2. izpētīt ārvalstu praksi, modeļus un pieejas aizdomīgu finanšu darījumu un nodokļu maksātāju kontrolē; 3. izstrādāt piemērotu modeli aizdomīgu finanšu darījumu ziņojumu apstrādei, kas Latvijas finanšu sistēmā nodrošinātu efektīvāku nodokļu maksātāju kontroli; 4. izdarīt secinājumus par komercbanku sadarbību ar VID un sniegt priekšlikumus tās uzlabošanai. Maģistra darba pētījuma objekts – iestāžu sadarbības process, lai mazinātu izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Pētījuma priekšmets – komercbanku metodes un paņēmieni aizdomīgu finanšu darījumu identificēšanā, informācijas apstrāde un nodošana Valsts ieņēmumu dienestam. Pētījuma rezultātā tika konstatēti vairāki trūkumi informācijas apmaiņā starp komercbankām un Valsts ieņēmumu dienestu, kā arī sniegti praktiski priekšlikumi informācijas par nodokļu maksātājiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem kvalitatīvākai un efektīvākai ieguvei, apstrādei un analīzei.
Atslēgas vārdi izvairīšanās no nodokļu nomaksas, aizdomīgi darījumi
Atslēgas vārdi angļu valodā tax evasion, suspicious transactions
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2016 22:27:37