Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Meža nozares uzņēmuma attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Development of Forest Industry Company
Autors Madara Lapiņa
Struktūrvienība 02600 RTU Liepājas filiāle
Darba vadītājs Dr.oec. Ieva Andersone
Recenzents Lekt., Mg.oec. Leonards Budņiks
Anotācija Diplomprojektu „Meža nozares uzņēmuma attīstības projekts” ir izstrādājusi RTU Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedras bakalaurante Madara Lapiņa. Diplomprojektā tiek analizēta uzņēmuma darbība, saskatītas problēmas un piedāvāti ekonomiski pamatoti risinājumi uzņēmuma darbības attīstībai. Diplomprojekts sastāv no trim daļām - analītiskās, aprēķinu un tehnoloģiskās daļas. Analītiskajā daļā ir raksturota uzņēmuma darbība, analizēti uzņēmuma finanšu dati, veikta, klientu dinamikas, personāla kustības, sezonalitātes ietekmes un konkurences vides analīzes. Pēc veiktās analīzes tiek konstatētas trīs aktuālākās problēmas. Projekta aprēķinu daļā konstatētajām problēmām tiek piedāvāti risinājumi. Kā pirmā tika risināta problēma par klientu skaita samazinājuma iemesliem. Kā problēmas risinājums tiek piedāvāts izstrādāt efektīvu mārketinga programmu, izmantojot mūsdienu sabiedrībā aktuālus reklāmas līdzekļus. Kā otrā tiek risināta problēma par personāla lojalitātes trūkumu. Kā risinājums tiek piedāvāts uzlabot darba vidi uzņēmumā, izstrādājot motivācijas sistēmu. Kā trešā problēma tiek minēta sezonalitāte šajā nozarē, kuru varētu samazināt papildinot preču sortimentu uzņēmumā, ziemā uzsākot eglīšu tirdzniecību. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikta klientu skaita prognozēšana 2017. gadam, izmantojot vidējo lielumu metodi un autoregresijas metodi. Diplomprojekta apjoms, neskaitot pielikumus, ir 83 lapas datorsalikumā. Diplomprojektam pievienoti 6 pielikumi. Darbā ietilpst 31 attēls, 53 tabulas 29 formulas.
Atslēgas vārdi Meža nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā Forest industry
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2016 18:42:38