Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Akcīzes nodokļa un tā atvieglojumu piemērošanas efektivitātes novērtēšana”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of Excise Tax and Administration of Reliefs”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs M.Jurušs
Recenzents B.Šmite-Roķe, LR VID Akcīzes nodaļas vadītāja, Mg.oec.
Anotācija Maģistra darba mērķis ir novērtēt akcīzes nodokļa atvieglojumu piemērošanas efektivitāti, par hipotēzi izvirzot tēzi, ka akcīzes nodokļu atvieglojumi ir efektīvi tad, ja nodokļu atvieglojumu politikā tiek sasniegti mērķi, kādēļ atvieglojumi piešķirti, piemēram, palielināt uzņēmumu konkurētspēju, veicināt videi vai veselībai mazāk kaitīgu produktu izmantošanu vai citu politiku uzstādījumi. Mērķa sasniegšanas uzdevumos ietilpst ar akcīzes nodokli saistīto tiesību aktu izpēte un analīze, atvieglojumu piemērošanas prakses izpēte ārvalstīs, atvieglojumu ietekmes vērtējums attiecībā uz budžeta ieņēmumiem, kā arī akcīzes nodokļa atvieglojumu nozīme dažādu valstī realizēto politiku kontekstā. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba pirmajā daļā tiek apskatīts akcīzes nodoklis kā svarīga budžeta sastāvdaļa, raksturojot atvieglojumu piemērošanas iespējas. Papildus iezīmējot tēmas aktualitāti un iespējamās problēmas Latvijas akcīzes nodokļa atvieglojumu politikas realizācijā. Darba otrajā daļā tiek analizēta akcīzes nodokļa piemērošana no dažādu valsts politiku realizētajiem plāniem un pamatnostādnēm. Kā arī tiek analizēta piešķirto atvieglojumu ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem, īpaši izceļot atvieglojumus, kas tiek piešķirti, mazajām alus darītavām un lauksaimniecības vajadzībām izmantojamai dīzeļdegvielai. Savukārt trešajā daļā tiek izskatītas atvieglojumu politikas pilnveidošanas iespējas, salīdzinājumā ar Igauniju un Lietuvu, kā arī pieļaujamajiem atvieglojumiem Eiropas Savienības ietvaros. Maģistra darba noslēguma daļā tiek apkopoti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Darba izstrādē izmantota zinātniskā literatūra, pētījumu, publikāciju un analīžu dati un cita internetā publicētā informācija, kā arī LR likumu un normatīvo aktu, Centrālās statistikas pārvaldes (CSP), Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Finanšu ministrijas, Eurostat, World Health Organization (WHO), Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati. Maģistra darba kopējais apjoms ir 83 lapaspuses (kopējais lappušu skaits kopā ar pielikumiem – 92). Darbā ietvertas 9 tabulas, 15 attēli un 8 pielikumi. Darba izstrādē tika izmantoti 92 avoti.
Atslēgas vārdi akcīzes nodoklis, atvieglojumi, naftas produkti, alkoholiskie dzērieni, alus, lauksaimniecības degviela, budžets, konkurence
Atslēgas vārdi angļu valodā excise tax, relief, alcohol, beer
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2016 18:04:12