Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Performance Improvement Project for a Manufacturing Company
Struktūrvienība 02600 RTU Liepājas filiāle
Darba vadītājs Dr.oec. Vitālijs Jurēnoks
Recenzents Doc.(prakt.), Mg.oec. Jānis Mežiels
Anotācija Kaspara Štāla diplomprojekta tēma ir „Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts”. Diplomprojekts sastāv no trīs daļām. Analītiskajā daļā sniegta vispārīgā informācija par uzņēmumu, veikta finansiālā stāvokļa analīze, uzņēmuma darbības stratēģijas analīze. Tika veikta uzņēmumā esošās elektroiekārtu montieru vērtēšanas sistēmas, kā arī atalgojuma sistēmas analīze, kas ietver arī darbinieku viedokli (veikta ražošanas departamentā nodarbināto aptauja). Analītiskajā daļā atspoguļoti arī ražošanas kļūdu uzskaites sistēmas analīzes rezultāti. Veikta SVID analīze un izstrādāti uzņēmuma darbības attīstības scenāriji. Aprēķinu daļā veikta elektroiekārtu montieru vērtēšanas sistēmas pilnveidošana, izstrādāta kļūdu uzskaites sistēma, veikta elektroiekārtu montieru atalgojuma sistēmas pilnveidošana, kā arī izstrādāts darbības pilnveidošanas algoritms un novērtēti piedāvāto pasākumu ekonomiskie ieguvumi. Tehnoloģiskajā daļā izmantotas informācijas tehnoloģijas datu apstrādei un priekšlikumu attīstīšanai. Veikta darbinieku aptaujas rezultātu analīze, izmantojot MS Excel, kā arī produkcijas kļūdu uzskaites lapas izstrāde, izmantojot Adobe Dreamweaver CS6. Pamatojoties uz veikto pētījumu un analīzi, ir izstrādāti secinājumi. Izmantojot aprēķinu un tehnoloģiskajā daļā veikto risinājumu izstrādi, darba autors ir izstrādājis priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Diplomprojekta apjoms ir 85 lapas datorsalikumā. Diplomprojektā ietilpst 28 tabulas, 29 attēli un 17 formula. Projekta izstrādei izmantoti 24 informācijas avoti. Diplomprojektam pievienoti 8 pielikumi.
Atslēgas vārdi Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā The improvement of the manufacturing plants operations
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2016 17:16:07