Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nekustamā īpašuma nodoklis Baltijas valstīs”
Nosaukums angļu valodā “Real Estate Tax in the Baltic States”
Autors Gajane Safarjana
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs V.Andrējeva
Recenzents M.Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras docents, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Nekustamā īpašuma nodoklis Baltijas valstīs”. Darba pētījuma objekts ir nekustamā īpašuma nodoklis Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Pētījuma priekšmets – nekustamā īpašuma nodokļa objekti, likmes, atvieglojumi un bāzes vērtība. Maģistra darba mērķis ir nekustamā īpašuma nodokļa efektivitātes salīdzināšana Baltijas valstīs. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi, ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: Analizēt Baltijas valstu likumdošanu, saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli. Izpētīt nekustamā īpašuma nodokļa ietekmi un nozīmi pašvaldību budžetā Baltijas valstīs; Salīdzināt nekustamā īpašuma nodokļa likmes Baltijas valstīs; Analizēt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu un nodokļa vērtības noteikšanu Baltijas valstīs; Veikt darba laikā veikto ekspertu interviju analīzi; Noteikt iespējamas izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa uzlabošanai Latvijas Republikā. Maģistra darba praktiskā vērtība ir iespēja izmantot apkopotos datus, aprēķinātos rādītājus, secinājumus un priekšlikumus turpmākajā nekustamā īpašuma nodokļa izpētē un administrēšanas uzlabošanā. Maģistra darbs sastāv no 78 lapaspusēm un sadalīts trīs daļās. Pirmajā daļā tiek analizēts nekustamā īpašuma nodoklis Baltijas valstīs. Otrajā daļā tiek apskatītas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas aspekti, salīdzinātas nodokļa likmes, atvieglojumi un nodokļa vērtības Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Trešajā daļā tiek apkopota analīze par maģistra darba laikā veikto diskusiju ar ekspertiem un izstrādātas idejas par nekustamā īpašuma nodokļa iespējamām izmaiņām. Maģistra darba izstrādāšanas gaitā tika izveidoti 13 attēli, 11 tabulas, 1 formula un izmantoti 56 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi nekustamā īpašuma nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā real estate tax
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2016 15:01:08