Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Tirdzniecības uzņēmuma personāla vadības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of Staff Management at a Trading Enterprise"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Gailīte Sarmīte
Recenzents Rostoka Zane, RTU Personāla nodaļas vadītāja
Anotācija Diplomprojekta autors: Signe Eglīte Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Lektore, Mg.psih. Sarmīte Gailīte Diplomprojekta temats: Tirdzniecības uzņēmuma personāla vadības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 80 lapas; darbā iekļautas 14 tabulas, 17 attēli; darbam pievienoti 2 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 40 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla apmācībā, kā arī tirdzniecības uzņēmuma SIA „Gandrs” nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā tika izpētīta vispārējā tirdzniecības uzņēmuma SIA „Gandrs” darbība, analizējot uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi, kā arī apskatot uzņēmuma personāla vadības sistēmas. Diplomprojekta teorētiskā daļā tika izpētīti dažādi latviešu un ārzemju autoru literatūras avoti, kas izklāstīja personāla vadības sistēmas un tās elementu teorētiskos aspektus. Diplomprojekta aprēķinu daļā autore, pamatojoties uz aptaujas rezultātiem, izstrādāja projektu personāla vadības sistēmas pilnveidošanai, tādā veidā panākot personāla vadības pilnveidošanas iespējas šajā uzņēmumā. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Eglīte S., Tirdzniecības uzņēmuma SIA „Gandrs” personāla vadības pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/Vadītāja: Gailīte S., - Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 80. lpp.
Atslēgas vārdi personāla vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel Management Development Project
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2016 11:51:37