Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Risku vadība optikas nozarē
Nosaukums angļu valodā Risk Management in Eyewear Industry
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K. Gorbunova
Recenzents Asoc.prof. T. Survilo
Anotācija Maģistra darba autore: Egija Freiberga (2016) Maģistra darba zinātniskais vadītājs: RTU pr. doc., Mg. oec. Kristīne Gorbunova Maģistra darba tēma: “Risku vadība optikas nozarē” Autore studē Rīgas Tehniskajā universitātē, Inženierekonomikas un vadības fakultātē. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus risku vadības sistēmas pilnveidošanai SIA “Optometrijas centrs” optikas salonu filiālēs. Teorētiskajā daļā apkopota teorētiskā bāze maģistra darba veikšanai. Analītiskajā daļā raksturots SIA “Optometrijas centrs”, izvērtēti uzņēmuma ietekmējošie faktori, apkopota informācija par uzņēmuma darbību, veikta finansu analīze, kā arī pētīta optikas nozare Latvijā. Praktiskajā daļā izvērtēti aptaujas anketu rezultāti par uzņēmuma SIA “Optometrijas centrs” klientu paradumiem un riskiem, kur uz anketu rezultātiem izstrādāti risku novēršanas pasākumi reģionu optikas salonu filiālēs. Galvenie secinājumi un priekšlikumi saistīti ar uzņēmuma risku vadības pilnveidošanu reģionu optikas salonu filiālēs. Kopējais darba apjoms: 102 lpp, kurā iekļauta teorētiskā daļa (25 lpp), analītiskā daļa (40 lpp), praktiskā daļa (22 lpp), secinājumi un priekšlikumi (3 lpp), bibliogrāfiskais saraksts (3 lpp) un pielikumi (6 lpp). Maģistra darbā iekļautas 26 tabulas, 17 attēli, 11 formulas, 4 pielikumi un 38 bibliogrāfiskie avoti. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Freiberga, E. Risku vadība optikas nozarē: Maģistra darbs/ Zinātn. Vadītāja pr. Doc., Mg. oec. Gorbunova, K. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2016. 102 lpp.
Atslēgas vārdi Risks, optika, reģions, risku vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Risk, eyewear, region, risk management
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2016 03:52:29