Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Lūznavas muižas teritorijas attīstības perspektīvas
Nosaukums angļu valodā Development Perspectives of Lūznava Manor Territory
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs U. Kamols
Recenzents Asoc. prof. J. Eriņa
Anotācija Maģistra darba “Lūznavas muižas teritorijas attīstības perspektīvas” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas “Pilsētu un reģionu inženierekonomika” studente Gunta Odumāne. Darba vadītājs ir Pr.docents, Mg.oec. Uldis Kamols. Darba mērķis ir izstrādāt Lūznavas muižas teritorijas revitalizācijas plāna trīs scenārijus, izvērtējot attīstības iespējas un iedzīvotāju vēlmes. Maģistra darbs tiek strukturēts trīs daļās, kas sadalītas apakšnodaļās. Pirmajā nodaļā raksturoti teritoriju revitalizācijas un degradēto teritoriju teorētiskie aspekti, revitalizācijas nozīme ilgtspējīgas vides veidošanā, kā arī noteikti degradēto teritoriju ekonomiskie aspekti. Otrajā nodaļā tiek veikta Lūznavas muižas teritorijas analīze, novērtējot tās lomu Latgales reģiona un Rēzeknes novada mērogā. Tiek analizēta Lūznavas profesionālās vidusskolas kā vienīgās izglītības iestādes slēgšanas ietekme uz Lūznavas ciema attīstību un tūrisma nozares attīstību Lūznavas teritorijā. Tiek analizēta Lūznavas muižas teritorijas vēsturiskā attīstība un veikts teritoriālais novērtējums, analizējot teritorijā esošās ēkas un noteiktas degradētās teritorijas pēc to kritērijiem. Tiek secināts, ka Lūznavas teritorijā lielākā daļa ēku, kā arī parks ir kultūrvēsturiski pieminekļi, līdz ar to īpaši aizsargājami. Sabiedrība ir ieinteresēta teritorijas attīstībā, kas secināts pēc semināra “Uzņēmējdarbības iespēju analīze Lūznavā”, interviju un aptaujas rezultātiem. Trešajā nodaļā, balstoties uz vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju, pašvaldības uzskatiem un finansiālajām iespējām, tiek izveidots teritorijas funkcionalitātes plāns un trīs revitalizācijas scenāriji. Tiek noteiktas arī finansējuma iespējas plāna realizācijai. Darbs sastāv no 83 lapām, 28 attēliem, 2 tabulām, 2 pielikumiem. Atslēgas vārdi: teritoriju revitalizācija, degradētas teritorijas, Lūznavas muižas teritorija, izglītība, tūrisms.
Atslēgas vārdi teritoriju revitalizācija, degradētas teritorijas, Lūznavas muižas teritorija, izglītība, tūrisms
Atslēgas vārdi angļu valodā area revitalization, degraded areas, Lūznava Manor, education, tourism
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2016 22:35:18