Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Darbinieku apmierinātības ar darbu un motivācijas paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Promotion of Job Satisfaction and Motivation"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Kamola Līga
Recenzents Reinfelde Sandra, lektore, Mg.psih.
Anotācija Diplomprojekta autors: Monta Tīsiņa Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Prakt.doc., Mg.oec. Līga Kamola Diplomprojekta temats: Darbinieku apmierinātības ar darbu un motivācijas paaugstināšanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 69 lapas; darbā iekļautas 20 tabulas, 21 attēls; darbam pievienoti 2 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 16 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla apmācībā, kā arī organizācijas nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā veikta organizācijas personāla apmierinātības ar darbu un motivāciju analīze. Teorētiskajā daļā analizēti personāla apmācību un motivēšanas teorētiskie aspekti. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti organizācijas personāla apmierinātības ar darbu un motivācijas paaugstināšanai: 1) darbinieku apmācību projekts; 2) darbineku darba apstākļu uzlabošanas projekts; 3) darbinieku motivācijas sistēmas plāna izstrāde. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Tīsiņa M., Darbinieku apierinātības ar darbu un motivācijas paaugstināšanas projekts: Diplomprojekts/Vadītāja: Kamola L. –Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 69 lpp.
Atslēgas vārdi Darbinieku apmierinātības ar darbu un motivācijas paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project on Promotion of Job Satisfaction and Motivation
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2016 10:02:15