Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums “Konteineru pārvadājumu tukšgaitas analīze un to pārvaldes iespējas Eiropā”
Nosaukums angļu valodā “Empty container repositioning analysis and management opportunities in Europe”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs D. Solovjovs
Recenzents Doc. P.Patļins
Anotācija Maģistra darbu „Konteineru pārvadājumu tukšgaitas analīze un to pārvaldes iespējas Eiropā” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējoša Aleksandra Čuprakova. Maģistra darba mērķis ir jūras konteineru pārvadājumu analīze, to prognoze un tukšgaitas optimizācijas iespējas noteikšana. Par maģistra darba pētījuma objektu ir izvēlēts līderis jūras konteineru pārvadāšanā Maersk Line un par maģistra darba priekšmetu - pilnu un tukšu jūras konteineru pārvadājumi. Maģistra darbā ieteiktā novitāte sastāv no diviem elementiem. Pirmais no kuriem ir starptautisko pilnu un tukšu konteineru plūsmu prognoze līdz 2025.gadām. Otrais elements ir jaunu tehnoloģiju izmantošanas ietekmes efektivitāte uz tukšu konteineru pārvadājumiem. Maģistra darbā ir dots priekštāts par konteineriem un saistītiem īpatnībām to veiksmīga izamantošanā. Tiek izskatīts starptautisku jūras kravu pārvadājumu tirgus, tukšu konteineru problēmatikas cēloņi un tās iespējami risinājumi no jaunu noteikumu ievēšanas līdz jaunu tehnoloģiju izmantošana konteineru būvešanā. Maģistra darbā ir veikta prognoze par konteineru plūsmām starp Eiropu un Āziju līdz 2025.gadām. Tiek izskatīts tukšu konteineru problēmatikas risinājums, saistīts ar jaunu tehnoloģiju izmantošanu, kas šajā laika posmā var izmainīt starptautisko jūras kravu pārvadājumu jomu. Maģistra darba apjoms ir 81 lpp., kur ir iekļautas 14 tabulas, 31 attēli un 51 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīm nodaļām – teorētiskās, analītiskās un praktiskā pētījuma daļas.
Atslēgas vārdi konteineri, jūras pārvadājumi, kravu plūsmas
Atslēgas vārdi angļu valodā containers, maritime transportation, cargo flows
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2016 13:14:00