Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums “Ārējās tirdzniecības atbalsta instrumentu indeksa izstrāde”
Nosaukums angļu valodā “Development of foreign trade promotion index”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs V. Ozoliņa
Recenzents Asoc.prof. I.Jurgelāne
Anotācija Maģistra darbu “Ārējās tirdzniecības atbalsta instrumentu indeksa izstrāde” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Dace Šāvēja. Latvijas ir paredzēta eksporta atbalsta politiku, kas ietver ārējo ekonomisko pārstāvniecību veidošanu un uzturēšanu, eksporta kredīta garantiju atbalstu starptautiskās tirdzniecības tirgos u.c. pasākumi. 2016. gadā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra atvēra jaunu eksporta veicināšanas programmu "Starptautiskais konkurētspējas veicināšanai." Autore tēze rakstot ārējie tirdzniecības atbalsta indekss specifikācijas un informācijas sistēmas, izmantojot viegli un ātri pieteikties atbalsta pakalpojumiem un atbalstu izmantot indeksu. Maģistra darba pirmajā daļā “Ārējā tirdzniecība un atbalsts ārējai tirdzniecībai” tiek analizēts ārējās tirdzniecības teorētiskais aspekts, tiek analizēta ārējā tirdzniecība Latvijā, aplūkoti eksportu ietekmējošie faktori, analizēti ārējās tirdzniecība atbalsta instrumenti Latvijā, apskatīti atbalsta piešķiršanas kritēriji. Otrajā daļā “Ārējās tirdzniecības atbalsta instrumentu novērtēšanas analīze” darba autore izanalizē atbalsta saņēmēju finanšu rādītājus, veic valsts atbalsta novērtēšanas apskatu un Valsts atbalsta metožu apskatu. Trešajā daļā maģistra darba autore definē instrumentu indeksa izveidei nepieciešamo algoritmu un izveido matricu pāru faktoru salīdzināšanas metodes pielietošanai, izstrādā specifikāciju ārējās tirdzniecības atbalsta informācijas sistēmai ērtākai indeksa pielietošanai, izvērtē indeksa pielietojamību un atbalsta saņēmēju atgriezenisko saiti. Maģistra darba apjoms ir 86 lpp., kur ir iekļautas 18 tabulas, 27 attēli, 1 pielikums un 45 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām – teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma daļas.
Atslēgas vārdi ārējā tirdzniecība, valsts atbalsts, atbalsta indekss
Atslēgas vārdi angļu valodā foreign trade, state aid, support index
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2016 13:08:11