Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums “Sadales procesu pilnveidošana kravu starptautiskajās piegādēs”
Nosaukums angļu valodā “Improvement of distribution process in international cargo delivery”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs J. Kuškins
Recenzents Prakt.doc. A.Gulbis
Anotācija Maģistra darbu „Sadales procesu pilnveidošana kravu starptautiskajās piegādēs” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Ieva Reveliņa. Maģistra darba mērķis ir izpētīt sadales procesu ietekmi uz starptautiskajām piegāžu ķēdēm, kā arī izstrādāt priekšlikumus sadales procesu pilnveidošanai. Maģistra darba zinātniskais vadītājs ir Lektors, Mg.oec. J. Kuškins. Pirmajā nodaļā autore apskata loģistikas piegāžu ķēdes, sadales procesu elementus un sniegt noliktavu un muitas noliktavu raksturojumu un funkcijas. Otrajā nodaļā autore veic loģistikas veiktspējas rādītāju analīze, kravu apjoma analīzi Latvijā, loģistikas uzņēmumu apmeklējumus un noliktavas atbalsta speciālista pienākumus ar noliktavā esošajiem pasūtījumiem. Trešajā nodaļā autore veic sadales procesu starptautiskajās piegādēs SVID analīzi un nosaka dažādus veicinošus un kavējošus: gan iekšējos, gan ārējos faktorus sadales procesu darbībās. Atbilstoši maģistra darba izvirzītajam mērķim un darba uzdevumiem tika izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Maģistra darba apjoms ir 80 lpp., kur ir iekļauta 1 tabula, 33 attēli, 8 pielikumi uz 8 lpp. un 48 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi sadales procesi, noliktavu un muitas noliktavu funkcijas, piegāžu ķēdes
Atslēgas vārdi angļu valodā distribution processes, warehouse and customs warehouse functions, supply chains
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2016 11:54:00