Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums “Konteinerizēto kravu pārvadājumu pilnveidošana SOLAS konvencijas grozījumu ietekmē”
Nosaukums angļu valodā “Containerized cargo carriage improvement influenced by SOLAS convention amendments”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs J. Kuškins
Recenzents Asoc.prof. D.Solovjovs
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izstrādāti priekšlikumi pārvadājumu pilnveidošanai ievērojot konvencijas prasības. Tēmas aktualitāti raksturo tas, ka sākot ar 2016.gada 1. jūliju ir stājušie spēkā SOLAS konvencijas grozījumi, kas paredz, ka visiem konteineriem, kas tiek krauti uz kuģa klāja, jābūt verificētās bruto masas sertifikātam, kas norāda konteinera taras un kravas svaru kopā. Šīs konvencijas grozījumi ir aktuālas visām kuģu līnijām, kas nodarbojas ar īsjūras un tāljūras pārvadājumiem. Izvirzītā novitāte ir izveidot vienu verificētās bruto masas formu, kas būs aktuāla visiem jūras konteineru līniju klientiem, lai nodrošinātu vienotu informācijas apmaiņu. Jaunā forma ietvers informāciju ne tikai par kravu, bet arī izmantoto svaru sertifikāciju. Darba ietvaros tiek piedāvātas alternatīvas kravas svēršanai ostā vai pie kravu nosūtītājiem, kā arī tiek piedāvāts izveidot noteiktu periodu to konteineru izdošanai un pieņemšanai, kuri ir paredzēti kraut uz kuģa dienu pirms kuģa ienākšanas ostā.
Atslēgas vārdi Kravu pārvadājumi, SOLAS konvencija, konteineru svēršana
Atslēgas vārdi angļu valodā Transportation of goods, SOLAS Convention, container weighing
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2016 10:07:12