Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums “Latvijas apģērbu ražotāju Lielbritānijas tirgus apgūšana”
Nosaukums angļu valodā "Great Britain’s market acquisition by Latvian clothing manufacturers"
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs I. Pucens
Recenzents Doc. A.Auziņa-Emsiņa
Anotācija Maģistra darbu “Latvijas apģērbu ražotāju Lielbritānijas tirgus apgūšana” maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Ksenija Orlova. Maģistra darba mērķis ir novērtēt Latvijas apģērbu (precīzāk apakšveļas) uzņēmumu un to produkcijas konkurētspēju, izpētīt un izanalizēt jauna tirgus iekarošanas veidus un noteikt vai Latvijas apakšveļas uzņēmumi ir spējīgi veiksmīgi uzsākt produkcijas eksportu Lielbritānijas tirgū. Maģistra darba pirmajā daļa tiek apskatīti teorētiskie jautājumi par jauna tirgus apgūšanas veidiem, eksporta veidiem, kā arī par uzņēmuma un to produkcijas konkurētspējas novērtējuma un analīzes metodēm. Darba analītiskajā daļā tiek izanalizēti dati par Latvijas un Lielbritānijas apakšveļas tirgiem par 2010.-2015. gadiem. Nodaļā ir arī aprakstītā Lielbritānijas apakšveļas tirgus specifika. Dati par Lielbritānijas apakšveļas tirgu tika izskatīti detalizētāk: pēc produkcijas veida, pēc cenu diapazona. Maģistra darba trešajā praktiska pētījuma nodaļa tika izanalizēta Lielbritānijas valsts pēc PEST analīzes metodes, tika izanalizētā Latvijas apakšveļas ražotāju SIA “New Rosme” un SIA “V.O.V.A.” konkurētspēja pēc SVID analīzes metodes, ka arī tika novērtēta šo uzņēmumu produkcijas konkurētspēja salīdzinājumā ar vadošiem Lielbritānijas apakšveļas tirgus spēlētājiem ASOS, House of Fraser un Primark®. Analīzes laikā tika izstrādāti un piedāvāti Latvijas apakšveļas uzņēmumu produkcijas konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi un ieteikumi. Atbilstoši maģistra darba mērķim un uzdevumiem darba tiek apkopoti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Maģistra darba apjoms ir 83 lpp., kur ir iekļautās 15 tabulas, 8 attēli, 2 formulas, un 73 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām- teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma daļas.
Atslēgas vārdi veļas ražošanas nozare, eksports, jaunais tirgus, Lielbritānija, produkcijas konkurētspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā lingerie industry, export, new market, the United Kingdom, production competitiveness
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2016 09:15:05