Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Kreativitātes un kultūras pilsētas koncepcija kā ekonomiskais pamats pilsētu un teritoriju attīstībai 21. gadsimtā
Nosaukums angļu valodā Creativity and City of Culture Concept as the Economic Basis for Development of Cities and Territories in the 21st Century
Autors Kaspars Plotka
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs N. Semjonova
Recenzents Doc. I. Andersone
Anotācija Maģistra darba „Kreativitātes un kultūras pilsētas koncepcija kā ekonomiskais pamats pilsētu un teritoriju attīstībai 21. gadsimtā” autors ir Kaspars Plotka. Darba vadītāja ir Dr.oec., doc. Nadežda Semjonova. Maģistra darba apjoms ir 91 lappuse, ietverot ievadu, 3 nodaļas, 6 attēlus, 14 tabulas un 16 formulas, secinājumus un priekšlikumus, izmantotās literatūras un avotu sarakstu, kas sastāv no 71 avota. Maģistra darbam ir 2 pielikumi. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā Rīgā 2016. gadā. Kreatīvās industrijas šodien var kalpot par pilsētvides attīstības instrumentu, radot mūsdienīgu pieeju ekonomiskai darbībai dažādos tautsaimniecības sektoros. Maģistra darba mērķis ir, balstoties uz teorētisko aspektu analīzi, sniegt priekšstatu par kreativitāti un tās ekonomisko ietekmi uz pilsētvidi, izstrādāt metodiku, kas sistematizē un ievieš kvalitatīvu pilsētvides izvērtējumu noteiktā teritoriālā apgabalā. Pirmajā nodaļā analizēta kreativitātes un pilsētvides izpratne dažādu autoru darbos, otrajā nodaļā sniegti maģistra darba izstrādes gaitā veiktā kreatīvās klases Baltijas valstīs pētījuma rezultāti. Maģistra darba trešajā nodaļā tiek izskatītas kreatīvās un kultūras industrijas kā jauni faktori pilsētas ekonomikas attīstībā. Zinātniskā darba autors lielu lomu pievērš klasteru saiknei starp kreatīvām un kultūras nozarēm pilsētu teritoriālajā plānojumā. Maģistra darba autors piedāvā ikmēneša ieņēmumu novērtēšanas metodiku un ieteikumus kultūras iestāžu darbā, kas ir iesaistītas kreatīvas pilsētvides izveidē, kā arī ir veicis ekonomiskā efekta aprēķināšanas modelēšanu divām iedomātām pilsētām, lai teorētiski aprobētu metodiku, ar kuras palīdzību būtu iespējams novērtēt sociālekonomisko efektu no noteiktu klasteru attīstības. Piedāvātās metodikas praktiskā aprobācija tiks veikta nākamā zinātniskā grāda iegūšanas gaitā. Zinātniskajā darbā apkopotā informācija palīdzēs veidot ieteikumus un attīstīt pilsētvidi, plānošanu, kā arī veidot urbānistiskus tīklus aglomerāciju ietvaros, kas balstīti uz kreatīvo un kultūras industriju klasteriem, jo postindustriālā pilsētā ir nepieciešams veikt izmaiņas, lai sasniegtu ekonomisko izaugsmi.
Atslēgas vārdi Pilsēta, kreativitāte, urbānisms, klasteris, kreatīvā klase
Atslēgas vārdi angļu valodā City, creativity, urbanism, cluster, creative class
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2016 23:09:15