Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums “Aviopārvadājumu loģistikas attīstības tendences Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Tendencies of air transportation logistics in Latvia”
Autors Nataļja Drozda
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs D. Solovjovs
Recenzents Lekt. J.Kuškins
Anotācija Maģistra darbu „Aviopārvadājumu loģistikas attīstības tendences Latvijā” maģistra grāda uzņēmējdarbības loģistikā un transporta ekonomikā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Nataļja Drozda. Gaisa transportam ir liela ietekme uz valsts ekonomikas attīstību un tās iekšzemes kopprodukta pieaugumu. Neskatoties uz avio kravu pārvadājumu popularitāti pasaulē, Latvijā laika posmā no 2013. gada līdz 2015. gadam pārvadāto kravu apjomi Starptautiskajā lidostā „Rīga” ir samazinājušies par 65%. Maģistra darba pētījuma objekts ir Starptautiskā lidosta „Rīga” un pētījuma priekšmets ir komerciālu kravu aviopārvadājumu loģistika Starptautiskajā lidostā „Rīga”. Maģistra darba mērķis ir kravu aviopārvadājumu nozares analīze Latvijā un iespējamo attīstības virzienu prognoze. Darba mērķa sasniegšanai veicamie uzdevumi: • izpētīt mācību literatūru par aviopārvadājumu loģistikas īpatnībām; • izpētīt kravu veidus, kas tiek sūtīti ar lidmašīnām; • analizēt tiesību aktus, kas regulē kravu pārvadāšanu izmantojot gaisa transportu; • salīdzināt kravas lidmašīnas un pasažieru lidmašīnas īpašības kravas pārvadāšanā; • analizēt aviopārvadājumu loģistikas nozares attīstību Baltijas valstīs, Eiropā un pasaulē; • novērtēt kravas nosūtīšanas apjomus Starptautiskajā lidostā “Rīga” analizēt AS „ airBaltic” kravu pārvadāšanas apjomus; • piedāvāt iespējamos AS „airBaltic” attīstības virzienus kravu pārvadāšanā; • atrast aktuālās problēmas un piedāvāt to iespējamos risinājumus. Maģistra darbā ir ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi, kā arī izmantotās literatūras un avotu saraksts. Pirmajā daļā ir raksturots aviopārvadājumu loģistikas jēdziens, normatīvie akti, kas regulē starptautiskos aviopārvadājumus, kravu veidi, kravu termināls, gaisa kuģu virszemes apkalpošanas principi, kravu sabojāšanas iemesli tās izkraušanas vai iekraušanas procesā un lidmašīnu tipi. Otrajā daļā ir analizēti statistiskie dati par pārvadāto kravu apjomiem ar gaisa transportu pasaulē, Eiropā, Baltijas valstīs un Latvijā. Tāpat otrajā daļā ir analizēta Starptautiskās lidostas „Rīga” darbība un AS „airBaltic” darbība kravu pārvadājumos, kā arī ir analizēti faktori, kas ietekmē kravu aizkavēšanos un definētas pamatproblēmas kravu pārvadāšanā Rīgas lidostā. Trešajā daļā ir salīdzinātas kravu un pasažieru lidmašīnas iespējas kravu pārvadāšanā un piedāvāti iespējamie risinājumi kravu apjoma palielināšanai Rīgas lidostā. Maģistra darba novitāte sastāv no diviem elementiem. Pētījumā ir novērtēta tehniskā un organizatoriskā iespēja izveidot tiešo avio kravu satiksmi, izmantojot gaisa kuģi „Boeing 777F” starp Rīgu uz Šanhaju (Ķīna), kā arī ir veikts kravas un pasažieru lidmašīnas ietilpības salīdzinājums un aprēķins maršrutā Rīga – Frankfurte. Maģistra darbs ir no 3 daļām, 93 lpp., 49 attēliem, 15 tabulām, 3 pielikumiem un maģistra darba tapšanā izmantoti 65 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi aviopārvadājumu loģistika, krava, lidosta, „airBaltic”
Atslēgas vārdi angļu valodā air transportation logistics, cargo, airport, "airBaltic"
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2016 21:23:53