Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Kombinētās nomenklatūras koda noteikšana un piemērošana kafijai un to saturošajiem pārtikas produktiem”
Nosaukums angļu valodā „Assigning and Applying the Combined Nomenclature Codes for Coffee and Food Products Containing Coffee”
Autors Laura Ivanova
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents G.Kokins, VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas vadītājs
Anotācija Diplomdarba tēma ir „Kombinētās nomenklatūras koda noteikšana un piemērošana kafijai un to saturošajiem pārtikas produktiem”. Darba mērķis ir noteikt kombinētās nomenklatūras koda piemērošanas noteikumus kafijai un to saturošajiem pārtikas produktiem, pievēršot uzmanību kafijas tarifa klasifikācijai, un pamatojoties uz to, izpētīt un analizēt ar muitas nodokli noteiktos maksājumus kafijai un to saturošiem produktiem. Lai sasniegtu diplomdarba mērķi, ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: • Raksturot kombinētās nomenklatūras preču koda noteikšanas būtību pēc teorētiskiem aspektiem; • Izpētīt kafijas un to saturošo produktu tarifu klasifikāciju, un pamatojoties uz statistisko datu analīzi, analizēt importa apjomus par kafiju un to saturošajiem produktiem pēdējo gadu laikā; • Aplūkot un analizēt muitas noteiktos maksājumus, laižot brīvā apgrozībā kafiju un to saturošus produktus; • Izdarīt secinājumus par nozīmīgākajām problēmām un izstrādāt priekšlikumus šo problēmu novēršanai. Darbā apskatīta problēma mūsdienu tehnoloģiskā attīstība un kafijas saturošu produktu dažādība, kas apgrūtina ātri noteikt precīzu ES KN kodu, tādējādi tiek pieļautas gan tīšas, gan netīšas kļūdas, kas noved pie neprecīzu muitas maksājumu aprēķināšanas un iekasēšanas. Darba izstrādē izmantotas vispārpieņemtās kvantitatīvās un kvalitatīvās datu analīzes metodes: statistiskās datu apstrādes un parametru novērtēšanas metodes izmantotas, lai iegūtu datu vizualizāciju, indukcijas, dedukcijas un ekspertu novērtējuma metodes. Tā kā literatūras avoti un informācija interneta resursos par preču klasificēšanu ir maz pieejama, tad šo diplomdarba teorētisko materiālu var izmantot gan muitas amatpersonu, gan uzņēmēju izglītošanai, kā arī iespējams to izmantot augstskolās muitas, loģistikas un starptautiskās tirdzniecības priekšmetu lekcijās. Darba praktisko nozīmi autors pamato ar šī darba pētnieciskās daļas izmantošanu muitas amatpersonu kvalifikācijas celšanas kursos un semināros, kas paredzēti uzņēmējiem, deklarantiem un muitas brokeriem. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, 65 lappuses un tajā ir iekļautas atsauces uz 33 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Kombinētās nomenklatūras koda noteikšana un piemērošana kafijai un to saturošajiem pārtikas produktiem
Atslēgas vārdi angļu valodā The Combined Nomenclature code and their application to coffee and oily foods
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2016 19:45:46