Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums “Iepirkumu un krājumu vadīšanas pilnveidošana nepārtikas vairumtirdzniecības uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities for improving the purchase and inventory management in non-food wholesale companies”
Autors Jūlija Jekimova
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs P. Patļins
Recenzents Lekt. A.Starčenko
Anotācija Jūlijas Jekimovas maģistra darbam „Iepirkumu un krājumu vadīšanas pilnveidošana nepārtikas vairumtirdzniecības uzņēmumos” maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai. Maģistra darba mērķis ir izstrādāts risinājums par iepirkumu veidošanas un krājumu vadības sistēmas pilnveidošanu nespecializētās vairumtirdzniecības uzņēmumos. Maģistra darba pirmajā daļā tiek apskatīta vairumtirdzniecības uzņēmuma loma kopējā loģistikas ķēdē, nespecializētās vairumtirdzniecības nozare ES un Latvijā, kā arī tiek identificēta nespecializētās vairumtirdzniecības uzņēmumu ar krājumu vadību saistītā problemātika. Secinājumā tiek izvirzīt vairāki aktuālie krājumu vadības problēmvirzieni, kā vairāku sortimenta vienību krājumu vadīšana, pieprasījuma prognozēšana un piemērota krājumu vadības modeļa izvēle. Otrajā daļā tiek analizētas krājumu vadības pamatelementu īpašības un to raksturs. Tāpat tiek analizētas nespecializētās vairumtirdzniecības uzņēmumos izmantojamās pieprasījuma prognozēšanas un krājumu vadības metodes, tiek atklāti to trūkumi un sekas. Tiek izpētīta krājumu vadības sistēmas automatizācijas nepieciešamība un vairākas tirgū esošas uzņēmējdarbības procesu, tai skaitā, krājumu vadības, optimizējošās elektroniskās sistēmas. Secinājumā tiek izvirzīta nepieciešamība pēc pilnveidotas krājumu vadības shēmas. Trešajā daļā tiek raksturota pilnveidotā krājumu vadības shēma, kas sastāv no vairākiem posmiem, kā sortimenta sadalījuma pēc svarīguma un pieprasījuma svārstībām, pieprasījuma sadalījuma analīzes, prognozēšanas metožu un krājumu vadības modeļu izvēles. Lai izvēlētos piemērotākās pieprasījuma prognozēšanas un krājumu vadības modeļus, balstoties uz sortimenta grupu sadalījuma, tiek veikta imitēto situāciju analīze. Iegūtie dati tiek analizēti, kuru rezultātā tiek iegūti secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 96 lappuses. Tajā ir iekļauti 24 attēli, 15 tabulas un 1 pielikums uz 3 lpp. Darbā izmantotas 40 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi krājumu vadība, pieprasījuma prognozēšana, nespecializētā vairumtirdzniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā inventory management, demand forecasting, non-specialized wholesale
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2016 11:29:22