Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums “Koka izstrādājumu ražotāju potenciāls Eiropas Savienības tirgū”
Nosaukums angļu valodā “Wood products producer’s potential in European Union market”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs V. Skribans
Recenzents Doc. A.Auziņa-Emsiņa
Anotācija Maģistra darbu „Koka izstrādājumu ražotāju potenciāls Eiropas Savienības tirgū” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Kristīne. Pirmajā daļā tiek analizētas ārējo tirgu izpētes metodes un koka izstrādājumu kvalitātes uzlabošanas veidi un ir novērtēti eksporta virzīšanas instrumenti. Otrajā daļā tiek pētīta koka izstrādājumu tirgus situācija Eiropā un Latvijā. Tiek novērtētas Latvijas koka izstrādājumu eksporta iespējas Vācijā, Lielbritānijā, Lietuvā un Igaunijā. Trešajā daļā tiek izstrādāts eksporta veicināšanas rīcības algoritms un ir atspoguļotas to pielietošanas iespējas, izmantojot CSP statistiskos datus. Maģistra darba mērķis ir izpētīt ārējo tirgus apguves veidus, izstrādāt plānu koka izstrādājumu ražotājiem Latvijā, kas veicinās koka izstrādājumu realizāciju Eiropas Savienības tirgū. Maģistra darbā ir izmantota teorētiskā pētījumu metode, analizējot publicēto un zinātnisko literatūru par starptautisko tirdzniecību, mārketingu, preču eksportu, tiesību aktu analīze, grafiskās analīzes metode, datu apstrādes metode. Maģistra darbā ir laika un teritorijas ierobežojumi. Laika periods ir no 2005.gada līdz 2015.gadam. Tiek analizēts saimnieciskās darbības kokapstrādes NACE 2.0.red.klasifikators ar kodu 16.1 – zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana. Tiek detalizēti analizēti kokapstrādes apakšnozares kombinētās nomenklatūras(KN) preču kodi, izmantojot Intrastat klasifikatoru, malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā (KN 4401), neapstrādāti kokmateriāli, brusas (KN 4403) un garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli (KN 4407). Pārējie koka izstrādājumu kombinētās nomenklatūras preču kodi nav sīkāk analizēti. Maģistra darbā ir apskatītas valstis uz kurām Latvijas koka izstrādājumu eksports ir vislielākais – Lielbritānija, Vācija, Igaunija, Lietuva. Lai varētu izpildīt darba uzdevumus, tika izmantota zinātniskā literatūra par starptautiskiem sakariem, starptautisko tirdzniecību, kā arī par mārketingu, preču eksportu, ārējās tirdzniecības statistikas dati, likumdošanu, koksnes produktu sertifikāciju, meža nozares statistikas dati. Maģistra darba apjoms ir 96 lpp., kurā ir iekļautas 4 tabulas, 63 attēli, 2 pielikumi uz 2 lpp. un 52 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām – teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliografiskā saraksta un darba pielikumiem.
Atslēgas vārdi eksports, kokapstrāde, tirdzniecība, kokmateriālu tirdzniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā export promotion, marketing, timber market research
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 14.12.2016 22:24:28