Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas iestāžu sadarbības izvērtējums muitas kontroles punktā Silene”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of Cooperation of Customs Authorities at Customs Control Point Silene”
Autors Kristīna Veselova
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents G.Kokins, VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas vadītājs
Anotācija Latvija jau sen ir zināma kā nozīmīga kravu pārvadāšanas tranzītvalsts. Tai ir izdevīga ģeogrāfiskā atrašanās vieta tirdznieciskiem darījumiem, kravu tranzītam starp austrumiem un rietumiem. Ar katru gadu arvien aktuāli kļūst jautājumi par dienestu sadarbību gan muitas kontroles punktos, gan valsts līmenī, gan starpvalstu līmenī. Robežkontroles dienestiem ikdienā ir jāsastopas ar dažāda veida kravām, kuras tiek ievestas no visas pasaules un bieži vien šīs kravas ved līdzi nezināmas briesmas, piemēram, dažādu veidu slimības, narkotikas, munīciju un citas. Šo dienestu galvenais uzdevums ir novērst pastāvošās briesmas, lai Latvijā netiktu ievesta nekvalitatīva pārtika, slimi dzīvnieki un kontrabandas preces. Iedzīvotājiem ir jāpaļaujas, ka robežkontroļu savstarpējā sadarbība kopā ar citām valsts institūcijām spēj novērst radušās briesmas. Tāpēc arvien aktuālāks kļūst jautājums par to, vai esošā sadarbības sistēma starp muitu un citiem dienestiem ir efektīva, vai nav nepieciešami kādi uzlabojumi, lai esošā sistēma kļūtu vēl efektīvāka. Bakalaura darba mērķis - izvērtēt sadarbības iespējas gan MKP Silene iekšienē, gan ar citām valsts institūcijām, gan ar citu valstu muitas iestādēm un izstrādāt ieteikumus sadarbības pilnveidošanai. Bakalaura darba uzdevumi: 1. Aprakstīt MKP Silene darba kārtību, struktūru, transporta un personu plūsmu; 2. Aprakstīt robežkontrolē iesaistītās valsts institūcijas, sniegt informāciju par to mērķiem, funkcijām, uzdevumiem; 3. Aprakstīt un izanalizēt esošo muitas dienesta sadarbību MKP Silene ar citām valsts institūcijām un citu valstu muitas dienestiem; 4. Izstrādāt sadarbības pilnveidošanas iespējas; 5. Sniegt secinājumus un priekšlikumus par darbu kopumā. Darba izstrādes procesā tika izmantotas tādas metodes kā: literatūras, dokumentu atlase un analīze, aprakstošā metode, statistiskās analīzes metode. Pētījuma objekts - muitas kontrole Silenes muitas kontroles punktā. Pētījuma priekšmets - muitas sadarbības izvērtējums. Pētījuma rezultātā secināts, ka MKP Silene pastāv cieša sadarbība ar Valsts Robežsardzi un Pārtikas un veterināro dienestu. Sadarbība tiek veidota uz starpresoru un sadarbības līgumu pamatiem. MKP Silene sadarbojas ar citiem muitas kontroles punktiem, muitas policiju, muitas kinologiem, muitas risku daļu, kā arī ar citu valstu muitas iestādēm. MKP Silene īpaši svarīga ir sadarbība ar Baltkrievijas muitas iestādēm. Kopsavilkumā sniegti priekšlikumi sadarbības pilnveidošanai. Bakalaura darbā ir 3 nodaļas, 8 apakšnodaļas, kā arī 20 attēli, 2 tabulas un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Muitas iestāde, sadarbība, Muitas kontroles punkts Silene
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs Authorities, Cooperation, Customs control point Silene
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 14.12.2016 12:17:21