Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids arhitekta profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Liepājas fortu revitalizācija
Nosaukums angļu valodā Revitalization of Liepaja Fortifications
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs E. Bērziņš
Recenzents Arhitekts D.Bērziņš
Anotācija Liepājas forti ir unikāls pilsētbūvnieciskais nocietinājumu ansamblis un vērtīgs militāras arhitektūras piemērs, kas ir saglabājies no Krievijas impērijas laikiem līdz mūsdienām. Savā vēsturē tas divreiz ir ticis likvidēts, bet, neskatoties uz to, ka forti reālā kara darbībā nav piedalījušies savā sākotnējā izskatā un formā, pasaules karu laikos tie kalpoja par aizsegu Liepājas un Latvija aizstāvjiem. Patlaban fortifikāciju teritorijas ir stipri degradētas. Liepājas pilsētainavas konteksta Liepājas forti un pie tiem pieguļošās ūdenstilpes ir skatāmi kopā kā vienota pilsētbūvnieciskā sistēma, kas apjož visu pilsētu un veido tās ārējo ietvaru. Šī diplomprojekta mērķis ir izstrādāt Liepājas fortu telpiskās atdzimšanas kopējo attīstības vīziju, definējot intervences metodi un principus katram nocietinājumu kompleksam. Diplomprojekta ietvaros forti pēc intervences vieda tika nosacīti sadalīti divās grupās. Detalizētas arhitektūras vīzijas izstrādei tika izvēlētas divas teritorijas, kas atrodas Liepājas pretējos galos: Dienvidu forts un Ziemeļu forti. Dienvidu forta esošā vēsturiskā apbūvē, kas ir saglabājies pietiekami labi, lai pēc restaurācijas darbiem tiktu atvērta ekspluatācijai, ir paredzēts izvietot fortu vēstures muzeja telpas; kā arī forta esošajā morfoloģijā tiks integrēti divi jaunie būvapjomi: mākslas galerija un muzeja lasītava. Ziemeļu forti prasa maigāku intervenci. Veselu gadsimtu tie tiek izskaloti ar jūru un lēnām izzūd. Vēsturiskās apbūves fragmenti tiks konservēti. Perpendikulāri krasta līnijai ir paredzēts izvietots molu sistēmu, kas palēninās krasta erozijas procesus un paildzinās fortu mūžu.
Atslēgas vārdi Liepāja, forti, militārā arhitektūra, militārais mantojums, kara tūrisms, pilsētbūvnieciskais ansamblis, restaurācija, konservācija, cietoksnis.
Atslēgas vārdi angļu valodā Liepaja, fortifications, military heritage, military architecture, war tourism, restoration, conservation, redevelopment, retro-fitting.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.12.2016 15:38:51