Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids arhitekta profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Dzīvojamā apbūve Mārupē
Nosaukums angļu valodā Residential Development in Marupe, Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs A. Antenišķe
Recenzents Arhitekte S. Barvika
Anotācija Tēmas aktualitāti definē strauji pieaugušais iedzīvotāju skaits Mārupē. Tas liek lūkoties tālākas nākotnes Mārupes attīstības plānos, kas saistīta ar dzīvojamo apbūvi un publisko ārtelpu. Galvenais diplomdarba mērķis ir radīt ainaviski izteiksmīgu un kvalitatīvu dzīvojamo vidi, ar publiski pieejamu labiekārtojumu teritorijas centrā. Diplomdarba izstrādes gaitā tika veikta pilsētbūvnieciskā analīze apkārtesošajai teritorijai, kā arī padziļināti izpētīts esošais projektējamās teritorijas stāvoklis. Tika analizēti apbūves noteikumi un pašvaldības attīstības vīzijas atbilstošajai teritorijai. Rezultātā tika radīts teritorijas apbūves attīstības modelis. Tajā tika ietverta dzīvojamās vides izveide ar publisko ārtelpu Mārupes novada iedzīvotājiem. Detalizēti ir risināta dzīvojamā vide, bet teritorijas vienojošais elements ir labiekārtots parks teritorijas centrā. Teritorijas risinājums dod attīstības vīziju, ietverot tajā apbūves raksturu un funkcionālo zonējumu, satiksmes organizāciju, stāvu skaitu, labiekārtojuma un apstādījumu elementiem. Diplomprojektā detalizēti tika izprojektētas punktveida daudzdzīvokļu ēkas un privātmāju modeļi. Projektā uzmanība vērsta uz ainaviskas un izteiksmīgas dzīvojamās vides risinājumiem.
Atslēgas vārdi Dzīvijamā vide, ilgtspējība,labiekārtojums, pilsētplānošana, ekoloģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Living space, sustainable design, urban design, ecology. urban planing
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.12.2016 10:32:47