Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids arhitekta profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Jaunliepājas alus darītavas teritorijas attīstība
Nosaukums angļu valodā Brewery Area Development in Jaunliepaja, Latvia
Autors Marija Dembo
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs D.Kalvāne
Recenzents Prakt.doc. D. Bērziņš
Anotācija Rīgas Tehniskās Universitātes Pilsētplānošanas un arhitektūras fakultātes studentes Marijas Dembo diplomprojekta nosaukums ir “Jaunliepājas alus fabrikas teritorijas attīstība”. Projektēšanas teritorija atrodas Liepājā Kroņu ielā 4/6 (kadastra numurs 17000200336, zemesgabala platība ir 8129 m2). Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt kompleksu risinājumu bijušās alus fabrikas teritorijas attīstībai, pārveidojot to par pievilcīgu, atraktīvu un funkcijām piesātinātu pilsētvidi. Rekonstrukcijas un paplašināšanas priekšlikums piedāvā atjaunot alus ražošanas funkciju un izveidot alus muzeju ar konferenču zāli. Teritorijas pagalmā plānots attīstīt darījumu centru, paredzot biroja telpas vairākiem uzņēmumiem, papildus izveidojot publisko ārtelpu un labiekārtotu pagalmu pilsētniekiem - restorānu ar āra terasi, kā arī nelielus pakalpojumu objektus. Teritorijas ziemeļu daļā plānots izveidot dzīvojamo apbūvi ar labiekārtotu pagalmu. Diplomdarba pirmajā sadaļā izpētīts teritorijas pilsētbūvnieciskais konteksts. Otrajā sadaļā apkopota teritorijas un bijušās alus darītavas vēsturiskā izpēte. Balstoties uz teritoriālo un kultūrvēsturisko analīzi, kā arī ievērojot esošās likumdošanas normas, izstrādāta priekšlikuma koncepcija. Diplomprojektā detalizēti izstrādāti arhitektoniskie risinājumi ēkām alus darītavas teritorijā, ievērojot ilgtspējīgas būvniecības un universālā dizaina principus.
Atslēgas vārdi Jaunliepāja, revitalizācija, alus darītava, industriālais mantojums, rekonstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā Jaunliepāja, revitalization, brewery, industrial heritage, reconstruction
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.12.2016 08:30:33