Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids arhitekta profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Rehabilitācijas centrs Kaucmindē
Nosaukums angļu valodā Rehabilitation Centre in Kaucminde, Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs J. Krastiņš
Recenzents Arhitekte L.Garkāje
Anotācija 30 Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes studenta Artūra Šteinberga diplomdarba tēma ir „Rehabilitācijas centrs Kaucmindē”. Kaucmindes muiža ir pakkaveida celtne, kas būvēta ap 1780. gadu agrīnā klasicisma stilā un atzīta par valsts nozīmes arhitektūras pieminekli. Arī apkārtesošais parks vairāk nekā 10 ha platībā ir atrodams arhitektūras pieminekļu sarakstā. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt skiču projektu vēsturiskajai Kaucmindes muižas ēkas rekonstrukcijai. Pārveidojot to par rehabilitācijas centru un, pielāgojot ēku atbilstoši ārstniecības iestāžu specifikai, kura tiktu izmantota visu kalendāro gadu, radot optimālus apstākļus pacientu pēc operāciju otrā etapa rehabilitācijas posmam. Projekta izstrādes gaitā veikta esošās Rundāles novada plānošanas dokumentu analīze, arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas, būves tehnisko slēdzienu un vēsturisko ziņu izpēte. Ņemot vērā ēkas arhitektūras pieminekļa statusu un tās nozīmi kultūras mantojumā, piedāvātā pārbūves un paplašinājuma stratēģija ir balstīta uz: esošās ēkas autentisko detaļu aizsardzību; skaidri izteiktu mūsdienu papildus apjomu; esošās ēkas funkcionālās stratēģijas pārskatīšanu un pārveidošanu, kas ļautu esošo ēku izmantot efektīvāk un ergonomiski integrēt paplašinājumu. Diplomdarbs ir rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 32 lpp., izmantoti 12 informācijas avoti. Diplomdarba ietvaros izstrādāti 7m2 grafiskā materiāla un 1 makets mērogā 1:200.
Atslēgas vārdi Rekonstrukcija, Rehabilitācijas centrs
Atslēgas vārdi angļu valodā Reconstruction, Rehabilitation center
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.12.2016 06:07:59