Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Dzelzceļa elektrosistēmas
Nosaukums Matemātiskie modeļi un algoritmi mobilo sakaru tīklu teritoriālā radiopārklājuma projektēšanā
Nosaukums angļu valodā Mathematical Models and Algorithms in Design of Mobile Communication Network Radio Coverage Area
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs V.Popovs
Recenzents RTU Transporta institūta Dzelzceļa AT katedras profesors
Anotācija Maģistra darbs ir veltīts radioviļņu izplatīšanās matemātisko modeļu analīzei un izpētei ar mērķi efektīvi pielietot tos mobilo sakaru tīklu teritoriālā radiopārklājuma projektēšanā. Darbā ir apskatītas mūsdienu mobilo terminālu un bāzes staciju antenu sistēmas, antenu tipiskie parametri ir apkopoti un piedāvāti tabulu veidā. Mobilo sakaru tīklu radiopārklājuma projektēšanas posmi ir secīgi aprakstīti, ir izskaitīti radioviļņu izplatīšanās principi un īpatnības. Radioviļņu izplatīšanās matemātisko modeļu formulas ir sistematizētas, izstrādāta matemātisko modeļu automatizētā aprēķina programma Mathcad vidē, doti skaitliskā aprēķina piemēri. Piedāvāts teritoriālā radiopārklājuma projekts GSM-R tīkla īstenošanai dzelzceļa līnijā Rīga – Jelgava. Darbā apskatītie projektēšanas un aprēķinu algoritmi ir paredzēti izmantošanai gan telekomunikāciju speciālistiem, kuri saskārās ar teritoriālā radiopārklājuma plānošanas uzdevumiem, gan studentiem, kuri apgūst profesiju dzelzceļa automātikas, telemehānikas un sakaru sistēmu specializācijā vai mobilo sakaru nozarē. Darba pamattekstā ir 63 lappuses, 32 attēli, 26 tabulas, 63 formulas un 2 pielikumi. Izmantoti 30 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi radioviļņu izplatīšanās, šūnu mobilo sakaru tīkls, GSM-R, UMTS, LTE, antena, apkalpošanas zonas radiopārklājums
Atslēgas vārdi angļu valodā radio wave propagation, cellular mobile communication network, GSM-R, UMTS, LTE, antenna, radio coverage area
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 01.09.2016 18:57:57