Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Eirāzijas Muitas savienība: attīstība un ietekme uz Latvijas ārējo tirdzniecību
Nosaukums angļu valodā The Eurasian Customs Union: Development and Effect on Latvian Foreign Trade
Struktūrvienība 02064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Uldis Cimdiņš
Recenzents
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir „Eirāzijas Muitas savienība: attīstība un ieteikme uz Latvijas ārējo tirdzniecību”. Ekonomiskās brīvības un brīvās tirdzniecības principu ieguvumi laika gaitā gūst arvien lielāku starptautisko atzinību, un daudzas pasaules valstis apvienojas brīvās tirdzniecības teritorijās vai pat ekonomiskajās savienībās. Eirāzijas Ekonomiskā savienība (EAES), ar Eirāzijas Muitas savienību (EAMS) tās pamatā, ir jauns ekonomiskas virzītājspēks Eirāzijas reģionā, kas pašlaik apvieno Krievijas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Armēnijas un Kirgizstānas tirgus, un meklē tālākas paplašināšanās un dziļākas ekonomiskās integrācijas iespējas. Šīs savienības būtība vēljoprojām ir ļoti sveša un nesaprotama daudziem Eiropas un Latvijas uzņēmējiem, kuri meklē biznesa un tirdzniecības attīstības iepējas Austrumeiropā un Centrālāzijā. Maģistra darbā tiek pētītas un analizētas Eirāzijas Muitas savienības attīstības tendences, un mēģināts izprast tās ietekmi uz Latvijas ārējo tirdzniecību, lai apkopotu visbūtiskāko informāciju, kas būtu nepieciešama Latvijas uzņēmējiem, kuri vēlas iesaistīties tirdzniecībā Eirāzijas reģionā. Pirmajā maģistra darba daļā tiek veikta vispārēja nozīmes izpēte par muitas savienībām kā ekonomiskās integrācijas formu, kam seko Eirāzijas Muitas savienības dažādo izpausmes aspektu izpēte, kā arī tiek veikta tās vēsturiskās attīstības un nākotnes attīstības iespēju analīze. Otrajā maģistra darba daļā sīkāk tiek aplūkota katra no savienības dalībvalstīm, analizējot to tirgus īpatnības un pētot to integrācijas procesu savienībā. Trešajā maģistra darba daļā tiek veikta sīkāka tirdzniecības analīze, tai skaitā Latvijas ārējās tirdzniecības un starpvalstu attiecību kontektsā ar savienības dalībvalstīm. Tiek sniegti ieteikumi par eksporta un uzņēmējdarbības iespējām un muitošanas procedūrām. Maģistra darba rezultātā tiek secināts, ka Eirāzijas Muitas savienība ir aktuāls faktors Eirāzijas tirgū ar augošu ietekmi un nozīmi. Latvijas uzņēmējiem var būt lietderīgi veikt Eirāzijas Muitas savienības tirgus īpatnību izpēti, jo Latvijas uzņēmējiem šis potenciāli var kļūt par tirgu veiksmīgai produktu realizācijai un savstarpēji izdevīgu biznesa sakaru izveidei. Diplomdarbs ir saraktīts angļu valodā, un tā apjoms ir 79 lapaspuses, tas satur 43 attēlus un 1 tabulu. Tika izmantoti 37 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Eirāzijas Muitas savienība, EAMS, Eirāzijas Ekonomiskā savienība, EAES, muitas savienība, Latvijas ārējā tirdzniecība, Eirāzija, Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna, Armēnija, Kirgizstāna, Centrālāzija, eksports
Atslēgas vārdi angļu valodā Eurasian Customs Union, EACU, Eurasian Economic Union, EAEU, Customs Union, Latvian foreign trade, Eurasia, Russia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan, Central Asia, export
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 30.06.2016 12:30:20