Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums "Karto Group" konkurētspējas uzlabošana Baltijas valstīs un Somijā
Nosaukums angļu valodā The "Karto Group" Competitiveness Enhancement in the Baltic States and Finland
Autors Raivis Freidensons
Struktūrvienība 02064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Mg.oec., Dipl.ing. Uldis Cimdiņš
Recenzents
Anotācija Maģistra darba autors ir “Ražošanas inženierzinību un vadības” studiju programmas students Raivis Freidensons. Maģistra darba zinātniskais vadītājs ir Mg.oec.,Dipl.inž. Uldis Cimdiņš. Maģistra darba tēma ir “”Karto Group” konkurētspējas uzlabošana Baltijas valstīs un Somijā”. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā, to veido ievads, teorētiskā daļa, analītiskā daļa, praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darba mērķis ir veikt teorētisko izpēti parstarptautisko konkurētspēju un stratēģjām, konkurētspējas stratēģijas analīzes metodikām un konkurētspējas priekšrocības stratēģiju, kā arī izstrādāt un ieviest jaunu stratēģiju priekš “Karto Group” konkurētspējas uzlabošanas Baltijas valstīs un Somijā. Teorētiskajā daļādarba autors apkopo informāciju par konkurētspējas un stratēģijas jēdzienu un to veidošanās nosacījumiem. Darba autors apskata konkurētspējas stratēģijas analīzes metodikas un konkurētspējas priekšrocības stratēģiju. Apkopotā informācija tiek pielietota maģistra darba analītiskajā daļā. Maģistra darba analītiskajā daļā autors analizē “Karto Group” esošo konkurētspēju. Šajā daļā darba autors veic uzņēmumu grupas vispārīgu aprakstu, apsveikuma kartīšu industrijas un konkurentu pārskatu Baltijas valstīs un Somijā, kā arī stratēģijas un konkurētspējas anlīzi. Analītiskās daļas nobeigumā maģistra darba autors veic “Karto Group” finanšu izvērtējumu, kura rezultāti tiek ņemti vērā praktiskajā daļā. Praktiskajā daļādarba autors izstrādā jaunu stratēģiju “Karto Group” konkurētspējas uzlabošanai un sniedz norādījumus tās ieviešanai. Par pamatu jaunajai stratēģijai tiek ņemta apkopotā informācija un metodika no darba teorētiskās un analītiskās daļas. Maģistra darba apjoms ir 85 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 12 tabulas un 6 pielikumi. Darbā ir ievietotas atsauces uz 56 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Konkurētspēja, stratēģija, konkurence, konkurences analīze, Karto, apsveikuma kartītes, ražošana, Somija, Baltijas valstis
Atslēgas vārdi angļu valodā Competitiveness, strategy, competition, competition analysis, Karto, greeting cards, manufacturing, Finland, Baltic States
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 28.06.2016 13:39:18