Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Lēmumu pieņemšanas rīks kravas izvietojuma pārvaldībai gaisa kuģī
Nosaukums angļu valodā Decision Support Tool for Cargo Placement Management in Aircraft
Autors Artūrs Lukjanovičs
Struktūrvienība 02064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Jeļena Pečerska
Recenzents
Anotācija Viens no ātrākajiem veidiem, lai pārvadātu kravu starp dažādām valstīm, ir, izmantojot gaisa kuģus. Šim nolūkam visbiežāk lietotie gaisa kuģi ir pasažieru lidmašīnas un speciālas kravas lidmašīnas. Vairāk kā 1/3 no pārvadātās kravas pasaulē 2014. gadā pēc tās vērtības un ~1% pēc apjoma ir pārvadāta, izmantojot tieši šīs lidmašīnas. Tiek paredzēts, ka kravas apjoms, kas pārvadāts pa gaisu, augs par ~4.5% katru gadu nākamos 20 gadus. Lai ar gaisa kuģi būtu iespējams pārvadāt kravu, nedrīkst tikt pārsniegts pieļaujamais svars, kā arī gaisa kuģim jābūt līdzsvarā. Atbildīgais par šo faktoru ievērošanu ir slodzes kontrolieris. Veicot gaisa kuģa svara un līdzsvara aprēķinu, tiek noskaidrots, cik tālu no optimālā svara un gravitācijas centra gaisa kuģis atrodas un vai ar to ir droši lidot. Šī darba galvenais mērķis ir izstrādāt rīku, kas atvieglotu svara un līdzsvara aprēķinu un var tikt izmantots kā lēmumu pieņemšanas rīks gaisa kuģa slodzes kontrolierim vai gaisa kuģa kapteinim. Lēmumu pieņemšanas rīks tiek izstrādāts, izmantojot simulācijas datorprogrammu “Simul8”. Izstrādātais modelis sākotnēji ņem vērā standartizētu konteineru vai palešu tipu, skaitu un prioritāti un gaisa kuģa izmērus un tad, ņemot vērā izvēlēto kravu un pozīciju, aprēķina gravitācijas centru. Darbs sastāv no trīs galvenajām daļām. Pirmajā daļā ir dota vispārēja informācija par gaisa kravas izmantošanu pasaulē, kravu tipiem, gaisa kuģiem, izmantoto aprīkojumu un piegādes ķēdi. Otrajā daļā sīkāk tiek aplūkoti gaisa kuģa slodzes kontroliera pienākumi, kā arī svara un līdzsvara aprēķins. Trešajā daļā tiek aprakstīti dažādi modeļi, kas ir izstrādāti, saistībā ar kravas iekraušanu gaisa kuģī, kā arī pilnīgi jauna lēmumu pieņemšanas rīka izstrāde. Par informācijas avotiem tiek lietoti zinātniskie raksti, grāmatas, interneta resursi un konsultācijas ar pārstāvjiem, kas atbildīgi par gaisa kuģu kravas loģistiku un slodzes kontrolēšanu. Darbs apjoms – 73 lpp., 62 attēli, 16 tabulas, 12 formulas, 43 izmantotie literatūras avoti un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi lēmumu pieņemšanas rīks, svara un līdzsvara aprēķins, simulācija, Simul8, gaisa kuģis, krava
Atslēgas vārdi angļu valodā decision support tool, weight and balance calculation, simulation, Simul8, aircraft, cargo
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 21.06.2016 17:33:38