Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālu dizains un tehnoloģija
Nosaukums Kokapstrādes rokas griezējinstrumenti
Nosaukums angļu valodā Woodworking Cutting Hand Tools
Struktūrvienība 14D00 Dizaina tehnologiju institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing., kokamatniecības muzeja vadītājs Rihards Vidzickis
Recenzents Dr.sc.ing.Vilnis Kazāks
Anotācija Ilze Gūtmane, Rīgas Tehniskā Universitāte Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dizaina Tehnoloģiju Institūts, Materiālu dizains un tehnoloģija, 2016. gads. Maģistra darbs. Kokapstrādes griezējinstrumenti. Zinātniskā darba vadītājs dr.sc.ing. Rihards Vidzickis. Darba mērķis ir izstrādāt metodisko mācību palīgmateriālu par kokapstrādes rokas griezējinstrumentiem, kurā apkopota un strukturēta informācija par rokas griezējinstrumentu attīstību, iekļaujot to aprakstu, izmantošanas jomas, veicamās apstrādes operācijas, uzglabāšanu, asināšanu, sagtavošanu darbam. Rezultātā apskatītas 9 rokas griezējinstrumentu pamatgrupas, kas dalītas apakšgrupās, kur aprakstītas instrumentu galvenās iezīmes un darba paņēmieni. Darbā apkopoti koksnes atņemšanas procesu realizējoši rokas griezējinstrumenti, kas galvenokārt lietojami namdara, galdnieka un koktēlnieka darbos. Darba struktūra un sistēma izstrādāta, tā, lai būtu vienkārši papildināma ar rokas griezējinstrumentu pamatgrupām vai apakšgrupām, tā kalpo kā pamats, lai izveidotu datu bāzi un grāmatu. Metodiskais palīgmateriāls, galvenokārt, paredzēts RTU DTI Materiālu tehnologijas un dizaina studentiem, Kokamatniecības muzejam, nozares interesentiem. Mērķa sasniegšanai izpētīta un analizēta pieejamā informācija dažādos publicētos un nepublicētos materiālos, grāmatās, periodikā, rakstu krājumos, muzejos un muzeju krājumos, katalogos, interneta vidē, video materiālos, praktiskā darbā izmēģināti rokas griezējinstrumenti, apmeklēti dažādi pasākumi ar Latvijas amatnieku dalību un instrumentu paraugdemonstrējumiem. Darbā iekļauts ievads, publicēto un nepublicēto darbu analītiskais apskats, metodoloģiskā daļa, izveidotā struktūra un metodiskais materiāls. Darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms: 183 lpp., 4 nodaļas, 127 attēli, 105 bibliogrāfiskie avoti, pielikums CD.
Atslēgas vārdi kokapstrāde, rokas griezējinstrumenti, metodiskais materiāls
Atslēgas vārdi angļu valodā woodwork, woodworking cutting hand tools, methodical material
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2016 10:16:02