Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālu dizains un tehnoloģija
Nosaukums Rīgas vēsturisko industriālo ēku atbilstība amatniecības darbnīcām
Nosaukums angļu valodā Historical Industrial Building of Riga Accorrdance to Crafts Workshop Requirements
Struktūrvienība 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Dr. arch., lektors A.Antenišķe, Dr. arch., asoc.prof. A.Ulme
Recenzents Dr.sc.ing., prof.p.i. Vilnis Kazāks
Anotācija Maģistra darbs „Rīgas industriālo objektu piemērotība amatniecības darbnīcām” ir Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Materiālu un Dizaina tehnoloģiju institūta studiju programmas „Materiālu dizains un tehnoloģija” maģistratūras studentes Lāsma Stankas maģistra darbs. Darba zinātniskās vadītājas ir mg. arch., lektore Anita Antenišķe un dr. arch., asoc. profesore Andra Ulme. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt kritērijus, kas noteiktu amatnieku prasības darbnīcām un pārbaudītu to piemērotību industriālā mantojuma ēkām, kā arī praktiski pārbaudīt notiektos kritērijus plānojot darbnīcu izvietojumu amatniecības pasāžas projektam. Lai sasniegtu darba mērķi, izvirzīti vairāki darba uzdevumi, no kuriem nozīmīgākie ir iepazīties ar Rīgas industriālā mantojuma vēsturi un ķieģeļa arhitektūras estētiskajiem pamatprincipiem, noskaidrot sabiedrības viedokli par industriālā mantojuma saglabāšanu, izpētīt publicētos un nepublicētos materiālus industriālā mantojuma daudzuma novērtējumam un amatniecības nozīmei Latvijas likumdošanā, veikt novērojumus apmeklējot amatnieku tirdziņus un apkopot darbnīcu plānojuma prasības profesionālajā literatūrā. Izplānot kritēriju noteikšanas veidus un piemērot industriālā mantojuma ēku iespējām, kā arī piedāvāt risinājumu darbnīcu izvietojumam industriālā mantojuma ēkā. Ir sasniegts darbā izvirzītais mērķis, veicot darba uzdevumus – izpētīta esošā situācija industriālā mantojuma jomā, veikta sabiedriskā un ekspertu aptauja, apkopotas prasības un kritēriji darbnīcas veidošanai kā rezultātā noskaidrotas darbnīcas prasības, kā arī izveidots darbnīcu plānojums amatniecības pasāžai Ernest Birznieka- Upīša ielā. Darbs sastāv no 4 nodaļām, 62 lapām, 8 pielikumiem, 57 attēliem, 5 tabulām, 52 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Industriālais mantojums, amatniecības darbnīcas, kultūras mantojums, amatniecības darbnīcu plānojums, prasības, atbilstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Industrial heritage, crafts workshops, cultural heritage, layout for crafts workshops, requirements, suitability
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2016 23:56:16