Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Vēsturisku fasāžu atjaunošanas tehnoloģiskie procesi"; diplomprojekts "Ražošanas ēka Valmierā"
Nosaukums angļu valodā "Technological Processes of Historic Facade Restoration"; Diploma Project "Industrial Building in Valmiera"
Autors Guntra Grigorjeva
Struktūrvienība 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments
Darba vadītājs M.Vilnītis
Recenzents E.Namsone
Anotācija Diplomdarbs sastāv no bakalaura pētījuma daļas un inženierprojekta, kas izstrādāts atbilstoši diplomprojekta uzdevumam. Bakalaura pētījuma daļā apskatīts vēsturisku ēku vispārīgās būvniecības prasības un tiesiskums, veikti pētījumi par vēsturiskas ēkas fasādes atjaunošanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu salīdzinājumā ar mūsdienu ēkām un 18.gadsimtā jebkādas būvētas vēsturiskas ēkas fasāžu atjaunošanai izmantojamā materiāla izvēli pēc autora noteiktajiem kritērijiem un vērtējuma sistēmas. Izdarot konkrēto materiālu izvēli un pielietojot Sakret materiālu sistēmas, veikts fasāžu atjaunošanas darbu tehnoloģiskā procesa apraksts. Bakalaura pētījuma daļa sastāv no 50 teksta lapām, 12 attēliem, 5 tabulām. Inženierprojekts izstrādāts metāla karkasa konstrukcijas ar sendviču paneļu apšuvumu ražošanas ēkas - rūpniecisko notekūdeņu neitralizācijas un sērskābes atgūšanas stacijas Valmierā, būvniecībai. Projektā izstrādāts ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehniskais aprēķins, sendvičpaneļa, metāla karkasa ar abpusēju tērauda lokšņu apšuvumu un Aeroc bloku ārsienu tehniski ekonomiskā varianta salīdzinājums, ēkas galveno nesošo konstrukciju – tērauda T veida kolonu un siju, dzelzsbetona dzīto pāļu pamatu, mezglu aprēķini un to dimensionēšana, atbilstoši būvdarbu kalendāram grafikam veikta objekta būvdarbu organizācija, aprēķināta objekta koptāme un lokālā tāme režģoga izbūvei, darbā ievērtēti darba aizsardzības, drošības tehnikas, ugunsdrošības un vides aizsardzības pasākumi. Daļa sastāv no 93 teksta lapām, 36 attēliem, 23 tabulām, 4 pielikumiem. Grafiskā daļa sastāv no A1 izmēra 9 lapām.
Atslēgas vārdi vēsturiska ēka, tehnoloģiskie procesi, ražošanas ēka, siltumtehniskais aprēķins, sendvičpaneļa, metāla karkasa ar abpusēju tērauda lokšņu apšuvums, tērauda T veida kolonnas un sijas, dzelzsbetona dzīto pāļu pamati
Atslēgas vārdi angļu valodā historical buildings, Technological processes, Industrial Building, thermal performance, sandwich panel, metal frame with steel sheet cladding from both sides, steel T-shaped columns and beams, base of the reinforced concrete piles
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2016 15:40:11