Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Polikarbonāta un akrilnitrila-butadiēna-stirola maisījumu kompozītu ar slāņaino silikātu nanopildvielām iegūšanas racionalizācija un īpašību raksturojums
Nosaukums angļu valodā Rationalization of manufacturing and characterization of properties of polycarbonate and acrylonitrile-butadiene-styrene blend composites with layered silicate nanofillers
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. sc. ing., R. Merijs Meri; Dr.sc.ing., J.Zicāns
Recenzents Dr. chem. I. Reinholds
Anotācija Maģistra darbs satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko daļu, eksperimentālo daļu, secinājumus un izmantotās literatūras sarakstu. Literatūras apskatā apkopota informācija par polikarbonātu un akrilnitrila-butadiēna-stirolu, to maisījumiem ar slāņaino silikātu, kā arī reciklētu polikarbonātu, reciklētu akrilnitrila-butadiēna-stirolu maisījumiem un polikarbonāta/akrilnitrila-butadiēna-stirola/slāņaino silikātu nanokompozītu iegūšanas metodēm, to mehāniskajām un termiskajām īpašībām. Eksperimentālās daļas ietvaros pētīta polikarbonāta, akrilnitrila-butadiēna-stirola slāņaino silikātu, kā arī reciklātu kompozītu, mehāniskās un termiskās īpašības. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, tas satur 60 lapas puses, 7 tabulas, 54 attēlus un 3 formulas. Darbā kopumā izmantoti 46 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi POLIKARBONĀTS, AKRILNITRILA-BUTADIĒNA-STIROLS, SLĀŅAINIE SILIKĀTI, MONTMORILONĪTS, NANOKOMPOZĪTI, RECIKLĒTI POLIMĒRI, STRUKTŪRA, MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS, TERMISKĀ ANALĪZE
Atslēgas vārdi angļu valodā POLYCARBONATE, ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE, LAYERED SILICATES, MONTMORILLONITE, NANOCOMPOSITES, RECYCLED POLYMERS, STRUCTURE, MECHANICAL PROPERTIES, THERMAL ANALYSIS
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2016 10:04:20