Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Hidrohlortiazīda kokristāls ar prolīnu: struktūra un fizikālķīmiskās īpašības
Nosaukums angļu valodā Hydrochlorothiazide and proline cocrystal: structure and physicochemical properties
Autors Arturs Janičevs
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. chem., Dmitrijs Stepanovs
Recenzents Dr. chem., Agris Bērziņš
Anotācija Svarīgs solis zāļu izstrādē ir aktīvās farmaceitiskās vielas atbilstošas cietas formas formulējums, kurā aktīva farmaceitiskā viela var būt amorfa vai kristāliska (solvāts, kokristāls, sāls u.c.). Vienas vielas dažādām kristāliskām formām piemīt atšķirīgas fizikālķīmiskās īpašības, kuras nosaka vielas strukturālie parametri. Farmaceitiskie kokristāli rada lielu interesi kristālinženieru, ķīmiķu un farmaceitu vidū, jo to supramolekulārā sintēze ļauj ne tikai uzlabot fizikālķīmiskās īpašības, bet arī paplašināt aktīvo farmaceitisko vielu kristālisko formu dažādību. Kokristāli ir pazīstami jau sen – pirmais kokristāls ir sintezēts XIX gadsimta vidū (hinons un hidrohinons 1:1), bet tikai pēdējās desmitgades laikā strauji pieauga pētījumu apjoms, kas ir veltīts jaunu kokristālu sintēzei ar mērķi uzlabot aktīvās farmaceitiskās vielas šķīdību, biopieejamību un citas svarīgas īpašības. Kokristālizācijas skrīnings veikts, izmantojot hidrohlortiazīdu un proteinogēnās aminoskābes, ar mērķi uzlabot slikti šķīstošās aktīvas farmaceitiskās vielas ūdens šķīdību. Maģistra darbā ir iegūts hidrohlortiazīda un L-prolīna (1:1) kokristāls, izpētīta tā kristāliskā un molekulārā struktūra, kā arī fizikālķīmiskās īpašības. Literatūras apskatā apkopota laika periodā no 1942. līdz 2016. gadam publicētā informācija, kas iegūta no datu bāzēm SciFinder, ScienceDirect, SpringerLink, Wiley InterScience, Scopus, IUCR, CCDC un PubMed. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 74 lapas puses. Darbs satur 36 attēlus, 16 tabulas, 6 pielikumus un izmantoti 95 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi POLIMORFISMS, FARMACEITISKIE KOKRISTĀLI, RENTGENSTRUKTŪRANALĪZE, PULVERA RENTGENSTARU DIFRAKCIJA, MONOKRISTĀLA RENTGENSTARU DIFRAKCIJA, CIETVIELU KODODLU MAGNĒTISKĀ REZONANCE
Atslēgas vārdi angļu valodā POLYMORPHISM, PHARMACEUTICAL COCRYSTALS, SINGLE CRYSTAL AND POWDER X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS, SOLID STATE NMR
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2016 18:27:44