Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums Koģenerācijas staciju efektivitātes novērtējums
Nosaukums angļu valodā Efficiency evaluation of cogeneration plants
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Ainars Cars
Recenzents Lana Migla, RTU, Būvniecības inženierzinātņu fak. docente
Anotācija Aleksandrs Tjuļins sava darbā “Koģenerācijas staciju efektivitātes novērtējums” apskata koģenerācijas staciju uzbūvi un attīstības priekšnosacījumus, ka arī novērtē darbības efektivitāti trīm esošam koģenerācijas stacijam. Darba mērķis – novērtēt koģenerācijas staciju efektivitāti Latvijā. Lai veiksmīgi sasniegtu izvirzīto darba mērķi tiek definēti sekojošie darba uzdevumi: • Izprast koģenerācijas staciju attīstības priekšnosacījumus • Apzināties koģenerācijas staciju izmantošanas veidus • Noskaidrot koģenerācijas stacijas un iekārtu uzbūvi un darbības principus • Apskatīt LR normatīvos aktus, kas regulē koģenerācijas staciju darbību. • Veikt trīs esošo koģenerācijas staciju efektivitātes novērtējumu Darba rezultātā tiek novērtēta trīs esošo koģenerācijas staciju efektivitāte un izdarīti secinājumi, ka arī tiek minēti iespējamie cēloņi koģenerācijas staciju pazeminātiem efektivitātes rādītājiem. Darba apjoms - 59. lpp., 16 tabulas, 17 attēli, 4 rasējumi un 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi Koģenerācijas stacija, efektivitāte, koģenerācijas staciju izbūve, gāzes koģenerācijas stacija
Atslēgas vārdi angļu valodā Cogeneration plat, efficiency, gas cogeneration plant, cogeneration plant structure
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2016 13:26:06