Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Fluorescenti purīnu atvasinājumi un to modificēšana ar funkcionālu grupu saturošiem linkeriem
Nosaukums angļu valodā Fluorescent purine derivatives and their modification with functional group containing linkers
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. chem., Ērika Bizdēna
Recenzents Dr. chem., Zenta Tetere
Anotācija Bakaulaura darbs veltīts dažādu fluorescentu 2,6-diazvietotu purīnu sintēzei un šo savienojumu N(9) modificēšanai ar aktīvu funkcionālu grupu saturošiem linkeriem. Iegūti jauni N-alkilēti 2-(1,2,3-triazol-1-il)-6-amino-9H-purīnu atvasinājumi. Literatūras apskatā apkopota informācija par dažādu funkcionālu grupu saturošu linkeru sintēzes metodēm un purīnu atvasinājumu derivatizāciju ar šiem linkeriem laika periodā no 1992. līdz 2016. gadam, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, SpringerLink, Wiley Online Library, SciFinder, Scopus. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 54 lpp. Darbs satur 37 shēmas, 1 tabulu un tajā izmantoti 40 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi PURĪNI, TRIAZOLI, AMĪNI, LINKERI, FUNKCIONĀLAS GRUPAS
Atslēgas vārdi angļu valodā PURINES, TRIAZOLES, AMINES, LINKERS, FUNCTIONAL GROUPS
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2016 13:04:39