Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālzinātnes
Nosaukums Hialuronskābes un kalcija fosfātu kompozītmateriāli
Nosaukums angļu valodā Composites of hyaluronic acid and calcium phosphates
Autors Ilze Balode
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. sc.ing., Jānis Ločs, Mg.sc.ing., Marina Sokolova
Recenzents Dr.sc.ing., Gita Šakale
Anotācija Palielinoties cilvēka vidējam mūža ilgumam, pieaug nepieciešamība rast jaunus risinājumus, lai aizvietotu un atjaunotu osteoporozes, osteomielīta, u.c. kaulaudu saslimšanu izraisītos bojājumus ķirurģiskā ceļā. Zīdītāja kauls ir dabas veidots kompozītmateriāls, kura sastāvu veido organiskā daļa un neorganiskā daļa jeb kolagēna molekulas un bioloģiskā apatīta kristāli [1]. Apvienojot kalcija fosfātu (CaP) īpašības – bioaktivitāti, biosaderību un osteokonduktivitāti ar hialuronskābes (HS) elastību iespējams iegūt kompozītmateriālu ar kaulaudus atjaunojošām īpašībām. Realizējot CaP sintēzi in situ hialuronskābes vidē, iegūtas 9 kompozīcijas ar 10 – 90 mas% HS sastāvā. Tālākai izpētei izgatavoti paraugi liofilizētā un hidrogēlu formā. Darba ietvaros pētītas liofilizēto kompozītu fizikāli-ķīmiskās īpašības, kā arī raksturota hidrogēlu kompozītu mikrostruktūras homogenitāte, uzbriešanas pakāpe un mehāniskās īpašības. Darbā izmantota VĶTI un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdoti no 1964. līdz 2016. gadam. Maģistra darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 86 lpp., 39 attēlus, 16 tabulas, 2 pielikumus, darbā izmantoti 80 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi HIALURONSKĀBE, KALCIJA FOSFĀTI, SLAPJĀ ĶĪMISKĀ NOGULSNĒŠANA, SINTĒZE IN SITU, HIDROGĒLI, FIZIKĀLI-ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS
Atslēgas vārdi angļu valodā HYALURONIC ACID, CALCIUM PHOSPHATES, IN SITU PRECIPIATION, HYDROGELS, PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2016 10:38:35