Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Finanšu informāciju sistēmu un tīmekļa portālu drošība
Nosaukums angļu valodā Security of Financial Information Systems and Web Portals
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Leonīds Novickis
Recenzents Artūrs Bartusevičs, Dr.sc.ing., SIA Tieto Latvia vec. konfigurāciju vadītājs
Anotācija Bakalaura darbā ir apzināti izplatītāki drošības apdraudējumi, noteikti valsts regulējumi un prasības informācijas sistēmu izstrādē kā arī tika izanalizēta jau eksistējošas finanšu informācijas sistēmas drošība, definēti nepieciešamie sistēmas drošības uzlabojumi. Bakalaura darbs sastāv no ievada, piecām nodaļām un secinājumiem. Ievadā ir aprakstīta tēmas aktualitāte, darba mērķi un noskaidroti izpildāmie uzdevumi mērķa sasniegšanai. Pirmajā nodaļā ir izveidota terminu vārdnīca, kurā ir izskaidroti specifiski darbā lietotie termini. Otrajā nodaļā ir aprakstīti mūsdienīgu tīmekļa vietņu izstrādes paņēmieni. Trešajā nodaļā ir izpētīta valstisku un nevalstisku organizāciju attieksme un mēru pieņemšana pret globālajām kiber-drošības problēmām. Ceturtajā nodaļā tika noteikti mūsdienu populārākās tīmekļa vietņu ievainojamības, aprakstīti praktiski piemēri, kā šīs ievainojamības var izmantot uzbrucējs un definēti nepieciešamie sistēmas uzlabojumi drošības nepilnību novēršanai. Piektajā nodaļā tika definēti esošas sistēmas drošības apdraudējumi, pārbaudīta sistēmas drošība pret šiem apdraudējumiem un veikta uzlabojumu ieviešana. Darba pamattekstā ir 56 lappuses, 7 attēli un 50 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi dati, drošība, ievainojamības, tīmeklis, uzbrukums
Atslēgas vārdi angļu valodā data, security, vulnerabilities, network, hacking
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2016 14:34:07