Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums Siltumapgādes zudumu novērtējums ceturtās paaudzes cetralizētās siltumapgādes sistēmā
Nosaukums angļu valodā The assessment of distribution heat losses within 4th generation district heating network
Autors Oleg Khegay
Struktūrvienība 02A00 Ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Jeļena Ziemele un Dagnija Blumberga
Recenzents Edgars Vīgants
Anotācija Oļega Khegaja maģistra darba “Siltuma pārvades zudumu novērtējums ceturtās paaudzes centralizētās siltumapgādes sistēmās” mērķis ir izpētīt ceturtās paaudzes centralizētas siltumapgādes sistēmas, pievēršot īpašu uzmanību zemas temperatūras siltumpārvades sistēmām, un novērtēt to tehnoloģiskos, ekonomiskos un vides aspektus. Maģistra darba ietvaros veikta literatūras analīze par centralizētās siltumapgādes sistēmu veidiem, to uzbūves elementiem un darbību raksturojošiem parametriem. Veikts otrās, trešās un ceturtās paaudzes centralizētās siltumapgādes sistēmu parametru salīdzinājums. Veikta padziļināta literatūras analīze par ceturtās paaudzes uz zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmām. Maģistra darba ietvaros tika noteikti dažādi faktori, kas ietekmē siltumenerģijas patēriņu siltumtīklos - cauruļu izejmateriāls, siltumnesēja temperatūras, cauruļu izejmateriālu siltumvadītspēja u.c. Centralizētās siltumapgādes sistēmas arvien attīstās un jaunajām tehnoloģijām jāspēj nodrošināt atjaunojamo energoresursu integrāciju, pāreju uz zemas temperatūras sistēmām un energoefektivitātes pasākumu ieviešanu enerģijas pie gala patērētājiem Maģistra darba ietvaros izvērtēta zemas temperatūras tīklu izmantošana siltumapgādes nodrošināšanai, izmantojot plastmasas caurules, kā arī ņemot vērā vides un tehnoloģiskos aspektus, kā arī, veicot ekonomisko optimizāciju. Zemas temperatūras siltumapgādes sistēmas lietojums analizēts balstoties uz esoša siltumapgādes objekta un patērētāja piemēra. Darba ietvaros veiktajā ekonomiskajā analīzē novērtēta tēraudā cauruļu aizstāšana ar plastmasas caurulēm. Kā arī tika veikts siltuma zudumu aprēķins katra veida sistēmām, ņemot vērā cauruļu izejmateriālu. Balstoties uz termodinamikas likumiem, tika veikti tika izveidots temperatūru sadalījuma lauks diviem dažādiem cauruļvadu veidiem pie dažādiem temperatūras grafikiem (90/60° C un 60/30° C). Temperatūras grafiki tika izveidoti arī ar Quick Field programmas palīdzību. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, 19 apakšnodaļām, secinājumiem. Darba apjoms ir 78 lappuses, kurās ietilpst 26 tabulas, 20 formulas, 52 attēli. Darbā izmantoti 58 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi centrālapkure, siltuma zudumi, caurules,
Atslēgas vārdi angļu valodā district heating, heat losses, pipes
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2016 13:08:08