Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Apģērbu un tekstila tehnoloģija
Nosaukums Antropometrijas un antroposkopijas studiju didaktiskā pilnveidojamība
Nosaukums angļu valodā Didactic Improvement of Anthropometry and Anthroposcopy Studies
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing., Ausma Viļumsone
Recenzents Mg.sc.ing., pētniece Gaļina Terļecka
Anotācija Darba nosaukums ir "ANTROPOMETRIJAS UN ANTROPOSKOPIJAS STUDIJU DIDAKTISKĀ PILVEIDOJAMĪBA" Darbā izstrādāts metodiskā materiāla papildinājums manuālās mērīšanas precizitātes nodrošināšanai, kas papildināti ar uzskatāmiem attēliem. Tas sastāv no sešām nodaļām, tai skaitā – metodikas izvēle un pamatojums; antropometrisko datu iegūšana, kurā sniegta informācija par mērījumu veikšanai nepieciešamām mērierīcēm, antropometrisko punktu noteikšanu un mērījumu noteikšanu pēc GOST 31396-2009 standarta; testpersonas izvēles raksturojums; bāzes konstrukciju izveide ,pielietojot divas konstruēšanas metodes, aprakstīta projekcijmēru noteikšana no attēla un ieteikti priekšlikumi augstākas precizitātes nodrošināšanai. Praktiskajā daļā veiktas salīdzinošās analīzes tipfigūras un testpersonas individuālajiem mēriem, kā arī manuāli iegūto mēru un 3D skenēto mēru datiem. Pēc paveiktā izdarīti secinājumi par paveikto darbu. Pielikumā pievienoti atšķirīgie mēri, kuri sastopami darbā neizmantotās konstruēšanas metodēs. Darbs sastāv no 75 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 15 tabulas, viens pielikums un 16 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi antropometrijas un antroposkopijas studijas, didaktiskā pilnveidojamība, cilvēka ķermeņa mēri, manuālā mērīšanas metode un 3D skenēšana, uzskatāmi attēli.
Atslēgas vārdi angļu valodā anthropometry and anthroposcopy studies, didactic improvement, human body measurements, manual measurement method and 3D scanning , instructive images.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2016 11:27:10