Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Optimizācijas metožu izpēte preču novietojumam noliktavā
Nosaukums angļu valodā Research on Optimisation Methods for Stock Items Location in a Warehouse
Autors Anete Kauņecka
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
Recenzents Dr. sc. ing. Oksana Soško
Anotācija Bakalaura darbs ir veltīts optimizācijas metožu izpētei un pielietošanai preču novietojuma noliktavā optimizēšanai. Preču izvietojums ir aktuāla tēma jebkurā uzņēmuma noliktavā, tāpēc ir svarīgi atrast kādu optimālu risinājumu. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt metodes preču novietojuma optimizācijai un pielietot izvēlēto metodi izmantojot uzņēmuma datus. Darba galvenais uzdevums ir izpētīt dažādas metodes, kuras var izmantot preču novietojuma optimizācijai, tās salīdzināt, izvēlēties vislabāko un pielietot to analizētiem uzņēmuma datiem. Izmantojot izvēlēto metodi un sagatavotus uzņēmuma datus, tika noskaidrots optimālais preču izvietojums. Darbs sastāv no 4 daļām, ievada un secinājumiem. Ievadā tika aprakstīta problēmas aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi. Pirmajā daļā ir apskatītas četras metodes, kuras var izmantot preču izvietojuma optimizācijai noliktavā. Otrajā daļā apskatītās metodes tiek salīdzinātas un izvēlēta labākā. Trešajā daļā tiek apstrādāti uzņēmuma dati. Ceturtajā (pēdējā) daļā tiek veikta preču izvietošana izmantojot iepriekš izvēlēto metodi. Secinājumos tiek aprakstīti iegūtie rezultāti un iespējamās darbības nākotnē reālās noliktavas optimizēšanā. Darba apjoms – 59 lpp., 15 tabulas, 10 attēli, 11 literatūras avoti un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Noliktavas optimizācija, Preču izvietojums.
Atslēgas vārdi angļu valodā Assignment problem, Product allocation.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2016 23:31:40