Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Biogāzes elektrostacijas "Lielmežotnes ferma" pieslēgšana pie AS "Sadales tīkls" Dienvidu reģiona elektrotīkla un transformatoru apakšstacijas TA-4736 iecirkņa elektroapgādes rekonstrukcija"
Nosaukums angļu valodā "Biogas power plant "Lielmežotnes ferma" connection to the JSC "Sadales tīkls" South region grid and reconstruction of the power supply for transformer substation TA-4736 section"
Autors Ralfs Pērsis
Struktūrvienība 11200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Anta Baķe
Recenzents
Anotācija Inženierprojektā tiek apskatītas divas transformatora apakšstacijas un to lietotāji Rundāles pagastā. Darbā tiek analizēta sprieguma kvalitāte pie esošajiem lietotājiem, vidsprieguma un zemsprieguma tīkla iekārtu atbilstība. Vienā no transformatora apakšstacijām tiek paredzēta pilnīga zemsprieguma tīkla rekonstrukcija, izmantojot esošo transformatoru, bet otrai transformatora apakšstacijai paredzēta vidsprieguma tīkla rekonstrukcija, maksimāli saglabājot zemsprieguma daļu iepriekšējā stāvoklī. Inženierprojektā paredzēts pieslēgt koģenerācijas staciju paralēlam darbam ar esošo elektroapgādes tīklu. Projektā paredzēti no ekspluatācijas un izmaksu ziņas izdevīgākie risinājumi, kuru izmaksu analīze veikta atsevišķā nodaļā. Projektam papildus pievienota grafiskā daļa. Darbs satur 105 lpp. teksta, 15 attēlus, 23 tabulas, 2 pielikumus, 38 informācijas avotus un 8 rasējumus.
Atslēgas vārdi Biogāzes elektrostacijas pieslēgšana pie elektrotīkla
Atslēgas vārdi angļu valodā Cogeneration power plant grid connection
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2016 09:15:56