Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Tekstu hibrīdā daba
Nosaukums angļu valodā Hybrid Nature of Texts
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Marina Platonova
Recenzents Mag.philol., Lektore Oksana Ivanova
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors is Rīgas Tehniskās universitātes, Lietišķas Valodniecības Institūta 4. Kursa students Dmitrijs Nataļjins. Bakalaura darba temats - ”Tekstu hibrīda daba”. Bakalaura darbs sastav no teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Teorētiskā daļa is vērsta uz hibriditāti valodniecībā, proti hibriditātes tipu, stilu un funkcijām tekstā, kā arī veidiem, kā izcelt dominējošo veidu, stilu un funkciju oriģinālajā hibrīda tekstā un tulkojumā. Praktiskā daļa ietver sevī telekomunikācijas jomas tehniskā teksta tulkojumu, kurš ņemts no Amandas D. Lotzas grāmatas ”The Television Will Be Revolutionized”. Grāmata publicēta 2014. gadā ASV. Tā ir veltīta televīzijas 21. gadsimtā apskatei, ko autore min kā “post-tīkla laikmetu”. Grāmatas autore veic pētījumus par izmaiņām, kuri parādījās televīzijas nozarē gadu gaitā, kā arī to nozīmi. Bakalaura darbs, izņemot trīs pielikumus, sastāv no 98 lapām. Teorētiskā daļa sastāv no 30 lapām, praktiskā daļa no 61 lapām. Darbā ir trīs pielikumi: terminu glosārijs (217 ieraksti), saīsinājumu glosārijs (21 ieraksti); un avota teksts (37 lpp). Bibliogrāfija sastāv no 31 iespiestām grāmatām, 6 elektroniskiem avotiem un 7 tiešsaites vārdnīcām un datubāzēm.
Atslēgas vārdi hibriditāte valodniecībā, hibriditātes tips, teksta funkcija, teksta hibrīda daba, dominējošais veids
Atslēgas vārdi angļu valodā hybridity in linguistics, hybridity of type, text function, hybrid nature of text, predominant type
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2016 15:57:04